Tryckavlopp till

MIVA

Kommunalt vatten och avlopp

Miva

Miva bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Nyänget / Paddal. Kommunalt VA ger en hållbar hantering av avloppet och en trygg vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön.
I Örnsköldsvik har allt fler på senare år bosatt sig i attraktiva kust- och sjönära lägen och fritidshus har ersatts av åretruntbostäder. Det ställer ökade krav på reningen av avloppsvattnet och en säker tillgång till dricksvatten. De enskilda avloppslösningarna räcker inte alltid till för att ta hand om den mängd avloppsvatten som permanentboende innebär. Utbyggnaden ska säkerställa att vi lever upp till ställda miljö- och hälsoskyddskrav.
Kommunfullmäktige fattade i augusti 2021 beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Nyänget / Paddal. Utbyggnaden kommer att omfatta anslutning av 109 fastigheter.

  • Utbildade entreprenörer
  • Säker driftsättning av Miva
  • Inget årligt underhåll
  • Låg energikostnad

Tryckavlopp i Nyänget / Paddal

Utbildad entreprenör av SKT

Ö-viks Brunnsborrning AB

Ö-viks Brunnsborrning AB
Tegelbruksvägen 6
891 55 Arnäsvall
Hemsida: www.oviksbrunnsborrning.se
Tel: 0660-37 58 83
Oscar Fransson: Oscar@vattenavloppscenter.se
Håkan Tällström: Hakan@oviksbrunnsborrning.se

 

Själevads El

Själevads El
Nygatan 22A
89163 Örnsköldsvik
Hemsida: www.sjalevads-el.se
Tel: 0660 – 30 96 00
Mail: info@sjalevads-el.se
Kontaktperson: Alex Bergman


Bredbyns Schakt AB

Bredbyns Schakt AB
Galgbacksvägen 12
891 50 Örnsköldsvik
Hemsida: www.bredbynschakt.se
Dennis Hellberg: Dennis@bredbynsschakt.se
Dennis, 073-822 34 89
Jimmy Lundgren: jimmy@bredbynsschakt.se
Jimmy, 070-623 68 83

Westman Maskin AB

Westman Maskin AB
Nyängetsvägen 33
892 32 Domsjö
Hemsida: Facebook
Tel: 0702449474
Magnus Westman: Westmanmaskin@live.se

JohanS Entreprenad AB

JohanS Entreprenad AB
Arnäsvägen 41
891 55 Arnäsvall
Hemsida: www.johans-entreprenad.se
Tel: 070-324 44 11
Johan Sjöberg: johanhuddig@gmail.com

Gävarn K Lundberg

Gävarn K Lundberg
Lakasund 178
89178 Bonässund
Tel: 070-357 92 43
Kenneth Lundberg: gravarn.k.lundberg@live.se

 

WestbergsMaskinRep.se

WestbergsMaskinRep.se
Movattnet 207
890 51 Långviksmon
Tel: 070-5150294
Hemsida: www.westbergsmaskinrep.se
Jonny Westberg: info@westbergsmaskinrep.se

Räls och markservice AB

Räls och markservice AB
Flärke 239
890 37 Gideå
Tel: 070-328 11 96
Hemsida: www.ralsmarkservice.se
Christoffer Sjölund: info@ralsmarkservice.se

Sundåsens Rör

Sundåsens Rör
Brogatan 30
892 34 Domsjö
Tel: 0660-513 13
Hemsida: www.sundasensror.se
Jan Norberg: jan@sundasensror.se

Örnsköldsvik sjöbergs entreprenad ab

Örnsköldsvik sjöbergs entreprenad ab
Mejerivägen 2A
891 42 Örnsköldsvik
Tel: 070-393 03 80
Hemsida: www.sjobergsentreprenad.com
Christian Byhlund: christian@sjobergsentreprenad.com
Marcus Sjöberg: marcus@sjobergsentreprenad.com

Lindströms El

Lindströms El
Västanå 151
896 91 Husum
Tel: 066 32 11 17
Ivar Lindström: Ivar.lindstrom@hotmail.com

Einar Lindström

Einar Lindström
Djupsjö 210
895 97 Skorped
Tel: 070-698 92 01
Einar Lindström: einar_lindstrom@hotmail.com

Nsk Norrböle Sten & Kross

Nsk Norrböle Sten & Kross
Galgbacksvägen 8
891 50 Örnsköldsvik
Hemsida: www.nskobik.se
Kontaktperson: Adrian johansson
Mail

AB D. Sjölunds Värme

AB D. Sjölunds Värme
Nygatan 22A
89163 Örnsköldsvik
Hemsida: www.sjolundsvarme.se
Tel: 0660-108 20
Mail: info@sjolundsvarme.se
Kontaktperson: Alex Bergman

Bergom Elektriska AB 

Bergom Elektriska AB
Bergom 118
893 92 Bjästa
Tel: 0730 767 249
Mail: bergom.elektriska@gmail.com
Kontaktperson: Roberth Olofsson

Domsjö Vvs & Fastighetsservice

Domsjö Vvs & Fastighetsservice
Vågsnäsvägen 184
892 92 Domsjö
Tel: 070-540 68 80
Kontaktperson: Jens Vikberg

 

Vanliga frågor

Vid larm

Vid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt. Innan ni ringer och gör felanmälan till Miva 0660-330 330 kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Har ni tillfälligt hög vattenförbrukning under en kort tid kan hög vattennivå nås och larm utlöser.

Hur mycket drar pumpstationen

Ladda ner Excelfilen för att göra er egen uträkning: Driftkostnad för pump

Pumpen drar ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W
Strömförbrukningen är ca 7A. Pumpen har en effektförbrukning på ca 1kW.
P(Effekt)=U(Spänning)xI(Ström)=230×7=1610W=1,6kW

Hur hänger det ihop?
Förenklat så säger man att elmotorer har en så kallad Effektfaktor(på engelska Power factor). Effektfaktorn benämns även cos fi eller cos φ.
Om man bara har ett motstånd i den elektriska kretsen(tänk el-element) så blir Effektfaktorn=1. Man har ingen fas-skillnad mellan spänning och ström.
Men så fort man har en lindad spole som skall generera ett magnetfält(tänk elmotor) så får man en induktiv effekt i systemet när motorn belastas och därmed en fas-förskjutning mellan spänning och ström(tänk tröghet i strömförbrukningen). Se bilden nedan.

Hur mycket ström drar pumpen?

Man kan se det som att en del av effekten ”ges tillbaka” till elnätet under en del av växelströmscykeln.
Säkringen i el-centralen ser 7A strömma igenom sig, men på elräkningen betalar man bara för den verkliga effektförbrukningen som i vårt fall motsvarar en medeleffekt på 1kW.
Vi har alltså en Effektfaktor på vår pump på 1/1.6=0,625

 

Hur mycket avlopp rymmer stationerna

Cisternen eller tanken på en pumpstation har olika sump-volym beroende på modell(och behov).
Den användbara volymen på tanken är från botten upp till inkommande avloppsrör.
Vår villapumpstation LPS2000E2 är dimensionerat för enfamiljshushåll. En LPS2000E2 har en användbar sumpvolym på 170liter. Den totala volymen på tanken(upp till locket) är 590liter.

Inbyggd motorskydd i pumpen

Beskrivning av skydd för pumpen LPS2000Extrem som sitter i er pumpstation

Termiskt skydd
När pumpens motorlindningar blir för varma, så löser termiska säkringen ut. När termiska givaren svalnat så återställs säkringen och därmed återställs pumpens funktion.

MCB-Motor Controller Board
Pumpen har en inbyggd diagnostik som kontinuerligt övervakar strömförbrukning och matningsspänning.
Om strömförbrukningen blir för hög (stopp i ledningen) eller inspänningen för låg (kontaktorn cyklar av&på okontrollerat) så stänger logiken i MCBn ned pumpfunktionen.
Efter 5 minuter provar MCB-logiken att återställa pumpfunktionen. Finns störningen kvar så stängs pumpfunktionen av igen för att 5 minuter senare återställa pumpfunktionen

Drifttidsmätare
Ger information om hur mycket pumpen har pumpat. Den här siffran skall jämföras med vattenförbrukningen under samma period.
Det här ger information om pumpen behöver service eller om det är inläckage av dagvatten till pumpstationen.

Starträknare
Varje pumpstart ger en inkrementell uppräkning på en display som visar det aktuella antalet.
Den här informationen tillsammans med driftstiden gör att man kan räkna ut ett medelvärde för varje pumpcykel.
En ökning av pumpcykeltiden kan indikera en utsliten stator, frysskadad back- och antivacuumventil, etc.

Tvångsskörning vid högnivålarm
Möjlighet att ställa in att pumpen aktiveras när det blir högnivå.
Drivkraften att aktivera den här funktionen är om pressostaten för pumpstart/avstängning fallerar och behöver bytas ut.
I väntan på service kan man aktivera den här funktionen och därmed har man pumpens funktion återställd.

Nyänget och Paddal

Nu börjar Peab grävarbeten på Nyängetsvägen, med start vid etapp A närmast parkeringen. Det innebär att den som bor längre ner efter vägen kommer att behöva köra in och ut via Sörberga. Allt eftersom Peab jobbar sig framåt och vägen grävs igen kommer fler att kunna använda den vanliga vägen. På grund av arbeten i vägen kommer det vara störningar i trafiken i Nyänget fram till våren nästa år.

Eftersom arbetena i området påverkar och stör trafiken uppmanar vi alla att köra försiktigt och respektera varandra, vissa berörs mer än andra när trafiken leds om. Tänk på att använda den tillfälliga vägen mellan Nyänget och Sörberga endast när andra vägar inte är framkomliga.

Peab tackar alla för visad hänsyn och gott samarbete!

Preliminär tidplan

Projektering, utredningar och tillstånd 2021-2022
Byggentreprenad 2022-2024
Anslutning av fastigheter 2024
Återställning av väg och mark 2024-2025

 

Miva bygger va-ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Efter det kan du som fastighetsägare ta hjälp av en entreprenör för arbetet på din egen tomt eller göra delar av arbetet själv. Vi kommer att erbjuda samråd om var förbindelsepunkten till din fastighet ska placeras.

Fastighetsägare står för allt arbete och kostnader för installationer inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

Där avloppet inte kan lösas med självfall används ett Lätt tryckavlopp (LTA-system) och en fastighetspumpstation grävs ned på fastigheten. Miva bekostar fastighetspumpstationen och levererar den. Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ned och installera fastighetspumpstationen.

För fastigheter som får dricksvatten behöver fastighetsägaren ordna en godkänd vattenmätarplats.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt