Varför tryckavlopp?

Under ca 45 års tid har SKT levererat marknadens bästa tryckavlopp. Idag är vi Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Vi erbjuder en originallösning som i många avseenden är bättre och mer effektiv än ett traditionellt självfallssystem. 

Om tryckavlopp

Vad är ett lätt trycksatt avlopp?

Tryckavlopp brukar vanligtvis benämnas som LPS-avlopp. Termen LPS står för ”Low Pressure Sewer” och betyder samma sak som LTA, ”lätt tryckavlopp” eller ”lätt trycksatt avlopp”, och är ett samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. 

Tryckavlopp – LPS

Enbart fördelar med LPS tryckavlopp

Tryckavlopp ska inte blandas ihop med ett traditionell självfallslösning. Faktum är att LPS® tryckavlopp används som ett alternativ när en självfallslösning är omöjlig eller för kostsam att implementera. Det vill säga i fastigheter och samfälligheter som exempelvis ligger i kuperad terräng, med stora höjdvariationer, har långa avstånd mellan sig eller har närhet till sjö eller hav. 

  • Kostnadseffektiv lösning
  • Miljövänligt – mindre klimatavtryck
  • Går att anlägga i svår terräng
  • Underhållsfri konstruktion
  • Hållbar lösning – inte temporär.

Vad är LPS?

LPS betyder ”Low Pressure Sewer”. I Sverige använder vi även LTA – Lätt trycksatt avlopp som betyder samma sak. LPS 2000 är ett originaltillverkat systemkoncept från Skandinavisk Kommunalteknik som flexibelt kopplar ihop flera pumpstationer och skapar ett nät bestående av rör i mindre dimensioner.

LPS pumpstation klarar att, till skillnad från traditionella självfallsalternativ, trots stora höjdskillnader pumpa spillvattnet med en och samma pumpstation. Pumpstationens unika konstruktion är skapad för att sitta i system med andra pumpar. Varje fastighet som ansluts har en egen pumpstation, anpassad efter de unika behov som fastighetsägaren har. Detta gör det möjligt att bygga VA-system till väsentligt lägre kostnad än vad det kostar att anlägga ett konventionellt självfallssystem.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt