SKT levererar framtidens avloppssystem

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att skapa ett alternativ till konventionella ledningar (självfall) som skall vara mer ekonomiskt, resurssparande samt minska påverkan på miljön.
Genom närvaro och aktivt deltagande från första utkastet till teknisk lösning, genomförande av projektet, färdig installation och i driftfrågor, vara den självklara samarbetspartnern för kommuner, samfälligheter och konsulter.

Tillsammans utvecklar vi en hållbar VA-utbyggnad

Vi bidrar till en hållbar framtid genom att utveckla VA-infrastruktur med hållbara och långsiktiga VA-lösningar i områden där konventionellt självfallsystem skulle vara kostsamt och ibland ohållbart i form av höga kostnader och stora ingrepp på miljön.
Vi ska med vår mångåriga erfarenhet som först på tryckavlopp i Sverige projektera och underhålla VA-nätet på bästa sätt och ständigt vara närvarande för beställare, entreprenör och användare. Kundfokus är viktigt för oss och samarbetet slutar aldrig upphöra.

Värdegrund SKT

Skandinavisk kommunalteknik (SKT) lever efter värdegrundsorden Stolthet, Kompetens och Trygghet och ska inkluderas i hela vår verksamhet.

    • Stolthet
      • Kompetens
        • Trygghet

Stolthet, Kompetens och Trygghet

Ordens betydelse tolkas individuellt men gemensamt bär vi stolthet för våra kundspecifika lösningar inom vatten och avlopp, kompetensen vi besitter på genom lång erfarenhet samt tryggheten i varandra och tillsammans med våra kunder.

Genom att arbeta enligt  S K T vill vi projektera, förvalta och skapa bästa förutsättningarna för att uppfylla avloppsdirektivet och EUs handlingsplan för nollföroreningar av vatten och mark.

Stafettvarvet 2023

SKT på stafettvarvet i Göteborg

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt