Om Skandinavisk Kommunalteknik AB

Vår historia – 45 år av tryckavlopp

Att vara pionjär är inte alltid den lättaste av positioner. I synnerhet när man introducerar en originalprodukt. För 45 år sedan var nämligen tryckavlopp från Skandinavisk Kommunalteknik AB något helt nytt, något som utmanade gamla “sanningar” och successivt fasade ut förlegad teknik. Men vi såg potentialen i våra revolutionerande och miljövänliga lösningar och visste att tiden var på vår sida. 

avloppssystem

Hur allt tog sin början

Dåvarande Skandinavisk Kommunalteknik AB, ett antal ingenjörer från Platzer Bygg, introducerade 1975 det första trycksatta avloppssystemet i Sverige – LPS®, Low Pressure Sewer. En term och lösning som skulle vara tätt förknippat med Skandinavisk Kommunalteknik AB fram till år 2000. Dominansen gav upphov till den neutrala lagtextbenämningen LTA, ”Lätt Tryckavlopp” eller “Lätt Trycksatt Avlopp”.

Skandinavisk Kommunalteknik AB idag

Efter fyra decennier av missionsarbete, 2 miljoner aktiva användare och 600 000 installationer kan vi med glädje konstatera att världen omfamnat LPS tryckavloppssystem.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt