Om Skandinavisk Kommunalteknik AB

Vår historia – snart 50 år av tryckavlopp

Att vara pionjär är inte alltid den lättaste av positioner. I synnerhet när man introducerar en originalprodukt. För snart 50 år sedan var nämligen tryckavlopp från Skandinavisk Kommunalteknik AB något helt nytt, något som utmanade gamla “sanningar” och successivt fasade ut förlegad teknik. Men vi såg potentialen i våra revolutionerande och miljövänliga lösningar och visste att tiden var på vår sida. 

SKTs grundare

 

Leif Norelius, Lars Grenbäck och Jan-Erik Jansson

Hur allt tog sin början

I mitten av 60-talet fick en man vid namn R. Paul Farrell, Jr, då anställd på General Electric Company, uppdraget att utveckla en pump speciellt anpassad för att sitta i tryckavloppssystem – eller som det kallades på engelska LPS. Resultatet var en prototyp baserad på skruvtekniken med ca 0,8 l/s flöde; en tank på 220 liter; nivågivare utan rörliga delar i avloppsvattnet; en motor på 1750rpm; Skärhjul med stor diameter -högt vridmoment. 1969, gick Mr. Paul Farrell från GE till Environment One Corp och inledde utvecklingen av det som idag är ”The E/One grinder pump”. I Norden kallades den helt enkelt för LPS-pumpen. Parallellt med utvecklingen av den nya pumpen genomfördes flera fullskaleprov finansierade av amerikanska myndigheter, bland annat. nuvarande EPA. Pumparna tillverkas än idag av Environment One i Albany, USA och idag (2024) har vi fler än 2 miljoner människor dagliga användare av en LPS-pumpstation.

1975 - Skandinavisk Kommunalteknik AB

Dåvarande Skandinavisk Kommunalteknik AB, ett antal ingenjörer från Platzer Bygg AB i Hallonbergen, introducerade 1975 det första trycksatta avloppssystemet i Sverige – LPS®, Low Pressure Sewer. En term och lösning som skulle vara tätt förknippat med Skandinavisk Kommunalteknik AB fram till år 2000. Dominansen gav upphov till den neutrala lagtextbenämningen LTA, ”Lätt Tryckavlopp” eller “Lätt Trycksatt Avlopp”.

De arbetade med det som var aktuellt då, ”lätt kommunalteknik” dvs grunt förlagda ledningar, samförläggning av VA-ledningar, lokalt omhändertagande av dagvatten LOD, osv. Med andra ord nya, alternativa metoder.
Den beprövade amerikanska skruvpumpen passade perfekt i sammanhanget. Systemet med pumpar och lösningar för ledningar och frostskydd kallades kort och gott för LPS och har banat väg för en helt ny princip att lösa avloppet i framförallt spridd bebyggelse. För att säkerställa att systemet uppfyllde gällande krav testades och typgodkändes det av Svensk Byggodkännande AB. De första systemen installerades år 1975 och är fortfarande i drift. Idag finns mer än 80 000 pumpstationer i drift i de Nordiska länderna och systemen driftas av fler än 200 kommuner.

Efter fyra decennier av missionsarbete, 2 miljoner aktiva användare och 600 000 installationer kan vi med glädje konstatera att världen omfamnat LPS tryckavloppssystem.

avloppssystem

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt