VA-projektering

Ditt stöd genom hela VA-projekteringen

Ett VA-projekt kan vara komplicerat och innehålla många avgörande beslut på vägen. Avgörande beslut där dokumenterad expertis underlättar processen, från ax till limpa. Skandinavisk Kommunalteknik projekterar och dimensionerar VA-lösningar och är ditt naturliga bollplank under projektets alla faser – från långsiktig planering till genomförande och drift.

VA-projekteringen kräver rätt systemtänk

Vid VA-projektering av tryckavloppssystem är det av största vikt att det utförs med ett korrekt “systemtänk”. Varje del i ledningsnätet ingår i systemet, från pumpstationen inne vid fastigheten till anslutningspunkten där tryckavloppet ansluter till ledning som transporterar vidare till ett reningsverk. Varje komponent som implementeras i systemet måste vara väl anpassad för att samverka i systemet.

Med vår långa erfarenhet inom VA-projektering av tryckavloppsystem ser vi till att minimera underhållet, både hos fastighetsägare och för ledningsägaren. Vi står även för leverans av delar eller hela systemet, byggledning samt att vi erbjuder rådgivning inom fastighets- och VA-juridik. 

Osäker på vad VA-projektering innebär? Kontakta oss så går vi tillsammans igenom era individuella projekteringsbehov.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt