Service av LPS-system

Servicetjänster

LPS-system är underhållsfria

Vårt LPS®-system har många fördelar. En av de främsta är att LPS-systemet inte kräver något förebyggande underhåll. Hur kan det vara möjligt?

Normalt driftsätter man LPS-systemet med en pump i pumpbrunnen. Det finns således inga vippor som ska spolas eller oljor som ska bytas i LPS-systemet. Lösningen är skapad för att vara så enkel som möjligt för fastighetsägaren att driva. Skulle det uppstå någon form av störning går det därför oftast lätt och snabbt att åtgärda. Pumpen nås med ett enkelt handgrepp och vanligtvis använder man utbytespumpar under själva reparationen.

Service av LPS-anläggning

Vi kan även stå för service av LPS-anläggningarna – antingen genom vår egen organisation eller genom att utbilda en lokal serviceorganisation.

Driftuppföljning av våra LPS-system har utförts av oberoende organisationer och kartlagt ett mått på tid mellan driftstörning på en LPS-pump – resultatet landade på 12-18 år, vilket avslöjar särskilt goda driftförhållanden. Den högre siffran förklaras genom en bättre kontroll vid installationen, vilket reducerar eventuella problem vid igångsättning. 

Ovan nämnda statistik har publicerats i ett antal forskningsrapporter som går att läsa nedan.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt