Teknisk support

Vanliga frågor

Vid frågor maila: Service@kommunalteknik.se

Elinstallation

Vilka säkringar skall jag använda?

10A Kategori C enligt monteringsanvisning

Hur mycket ström drar pumpen?

Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W

Kan man köra pumpen på en elgenerator?

Nej, det rekommenderar vi inte.

Hur kan jag se att elinstallationen verkar korrekt?

Egenkontrollen måste utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter. Elinstallationen skall därför utföras och kontrolleras av en behörig elektriker.

För att testa elinstallationen kan man trycka ner testknappen på apparatlådan.

Information om elinstallation finns i monteringsanvisningen för din pumpstation.

Förläggning

Behöver jag spolbrunn på min självfallsledning?

Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset.

Service och reparation

Hur byter jag stator i LPS-pumpen?

Se instruktionsfilmen om hur du byter stator via denna länk på YouTube.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.