Teknisk support

Driftsättning

Rutin för driftsättning av pump i LPS-station

Vid en kommunal anslutning skall driftsättning utföras enligt rutin och vi rekommenderar starkt att det genomförs på alla installationer.

Fastighetsägaren anlitar entreprenör för att installera LPS-pumpstationen i enlighet med medföljande monteringsanvisning.

Fastighetsägaren och entreprenör/er går igenom en eventuell färdiganmälan och bockar av utförda punkter. Fastighetsägaren/entreprenören verifierar installationen med bilder på viktiga punkter enligt färdiganmälan.

Bild på backventilens placering och riktning är viktigt Se monteringsanvisning
Om bilder är otydliga eller saknas, kontakta fastighetsägaren och be om bättre bilder.

När bilder och färdiganmälan är checkat kontakta fastighetsägaren igen, ställ kontrollfrågor som tex, är allt färdigt enligt färiganmälan, är elen helt klar och är det återfyllt runt tanken? Om allt verkar korrekt kom överens om tid för driftsättning.

Verifiera allmänt att installationen uppfyller monteringsanvisningen.

 1. Öppna locket på stationen, tryck på test för att verifiera att elen är ansluten om inte, slå på spänning och säkringar
 2. Tryck på test igen för att verifiera att dioderna tänds i apparatlådan och larmet ljuder/lyser
 3. Verifiera i övrigt elinstallationen i säkringsskåpet: Två lOA säkringar cat C (trög) 1 för drift och 1 för larm/test
 4. Kontrollera larmets placering, ljus och ljud
 5. Bryt spänning till drift, larm ska lysa/låta direkt (Rev. F och G)
 6. Kontrollera apparatlådan och testknappens funktion
 7. Kommentera eventuella små justeringar som kan behövas, återfyll lite mer, täta kabelröret som kommer upp i apparatlådefacket
 8. Om provtryckning skall göras, följ rutin för provtryckning

Om något i installationen avviker, kan störa drift på något sätt och endast kan åtgärdas vid senare tillfälle monteras varken pump eller vattenmätare, förklara tydligt för fastighetsägare varför.

 1.  När installationen är verifierad öppna servisen för vatten och avlopp. Spola ur inkommande vattenledning ordentligt innan vattenmätare monteras
 2. Spola en dunk vatten i toaletten eller spola med slang i utgående rör för WC så eventuellt grus/sten spolas ur självfallsledningen ut till tanken. Sug ur sumpen med en våtdammsugare. Om förorening (sand/sten) finns så gör om proceduren igen tills det är rent. Vid nybyggnation spola dunk i alla toaletter och avlopp som är längst ifrån pumpstationen
 3. Därefter fyll sumpen upp till midjan på tanken (över larmnivå) för test av både larm och normalnivå. Koppla pump och låt den pumpa ur. (Montering och plombering av vattenmätare görs därefter.)
 4. Fyll i en eventuell färdiganmälan med pumpnummer och kommentarer

Scanna färdiganmälan och lägg in i ordern tillsammans med bilder på backventil och övriga bilder och skicka in enligt instruktioner på blanketten.

 

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt