Underhållsfri konstruktion

Underhållsfri konstruktion

LPS-enheten är utformad så att inget förebyggande underhåll erfodras. Vid utveckling av produkten anpassades den för att installeras på en icke-professionell fastighet. Produkten ska även kunna sitta i månader utan att användas och sedan fungera när den åter tas i bruk, utan att någon särskild åtgärd erfodras. LPS-stationen har inga vippor eller oljor som behöver kontrolleras med jämna intervall samtidigt som pumpsumpen är självrensande.

Läs mer om hur LPS systemet fungerar över tid.
Tidö Lindö har haft sitt LPS system i drift i över 22 år.

Ovanligt med driftstörningar

Driftstörningar i ett LPS-ledningsnät är mycket ovanligt (försumbart enligt VA-forskrapporter i LPS-nät). Störningar i LPS-enheten är enligt statistiken GTMS (Genomsnittligt Tid Mellan Störning) oftast orsakade av brukaren. (Toaletten användes som ett sopnedkast) Se VA-rapport 2000:13 resp. 2004:4 En driftstörning noteras oftast av att larmindikatorn lyser/ljuder i fastigheten. Vid driftstörning kan nedanstående checklista användas vid LPS-installationer.

  • Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras handsken till pumpen ur apparatlådan.
  • Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?
  • Går pumpen om tvångskörningsknappen hålls inne?
  • Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ”buller”
  • Om så önskas kan pumpen lyftas för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumpsumpen.

Information om tillvägagångssätt vid driftstörning finns även i pumpstationernas ”Montering och driftsinstruktioner”
Det är av största vikt att den som kommer först ut till platsen gör en kontroll och felsökning innan utbytesenhet monteras samt dokumenterar felets beteende. Detta förfarande förenklar felsökningen vid reparation samt att ovidkommande saker (ej avsedda för avloppet) tas bort.

Kontakta alltid oss om ni har några frågor.

Elektrisk kontroll av pump

Nu kan du enkelt göra en elektrisk kontroll av LPS pumpen. Om du arbetar med drift eller annan hantering av LPS pumpen kan du enkelt göra felsökning på plats.

Artikelnummer 960157 apparatlåda felsökning pump.

Beställ på sales@kommunalteknik.se

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.