Avloppspump

LPS2000Extrem

En avloppspump med unik kraft

Marknadens bästa systempump för tryckavlopp är nu ännu bättre!

pumpa avloppsvatten

Värdefulla funktioner nu inbyggt i pumpen
Integrerad styrning och övervakning av motordata
Redan låg energiförbrukning är nu ännu lägre

 • Pumpen stängs automatiskt av vid spänningsfall beroende på elnätet eller bristfällig inkoppling - skyddar pumpen mot haveri
 • Om trycket blir för högt i ledningen på grund av yttre faktorer stängs pumpen av och skadas inte
 • Dessa funktioner är självåterställande och pumpen gör automatiskt omstart
 • Pumpen levererar ett flöde med ett tryck som vida överstiger andra pumpar på marknaden
 • Klarar trycka väldiga långa distanser vilket minimerar behov av kostsamma mellanstationer
 • Kraftreserver med god marginal för att hålla ledningarna fria från sediment, och hantera luft i ledning
 • Överlägsen prestanda vid sammankoppling av flera hundra pumpar i system
 • En unik antivakuumventil ser till att häva undertryck som följd av exempelvis pumpning i nedförsbacke
 • Pumpen har en 230V 1-fas motor nu med ytterligare 10% lägre energiförbrukning vilket ger absolut lägsta driftkostnad
 • Väldigt hög driftsäkerhet utan behov av förebyggande underhåll eller årlig tillsyn
 • Vid certifierad driftsättning erbjuds 5 års garanti
 • Vi erbjuder utbildning och certifiering av drift- och servicepersonal

Komplett lösning

I hjärtat av alla våra LPS-stationer sitter en eller flera extrema pumpar med beteckningen LPS2000Extrem.
Skruvpumpens teknologi är baserad på ”The Moineau Principle”. En precisionsgjuten skruv av rostfritt stål inuti statorn av gummi skapar en sekvens av håligheter. När skruven roterar rör sig spillvattnet som är inneslutet i håligheterna och skapar ett nära konstant flöde, i princip oberoende av mottryck. Skruvpumpen, LPS2000Extrem, ger säker drift i de mest utmanande förhållanden och vid ett varvtal av endast 1450 varv/m klarar motorn på 1 kW av att transportera avloppet genom klena ledningar flera kilometer eller över mycket stora höjdskillnader. LPS2000Extrem är också fullt bakåtkompatibel med alla tidigare levererade pumpstationer med rakt och böjt utlopp.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt