Tryckavlopp till

Njurundakusten

Kommunalt vatten och avlopp

LTA i Njurunda

Drygt 900 fastigheter längs Njurundakusten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden är uppdelad i område A, B och C.

Varje onsdag, mellan klockan 08.00 – 11.00 är visningsboden öppen på projektkontoret i Bergafjärden. Kom och ställ dina frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp. I visningslokalen finns typexempel på vattenmätare, vattenmätarbrunn och LTA-station.

Tillsammans med leveransen av pumpstationen kommer en tillbehörslåda som måste förvaras inomhus tills dess installationen ska genomföras. I lådan ligger larm, säkringslåda och till LPS2000E2 även en apparatlåda. Apparatlådan till LPS2000EIV2 sitter förmonterad i tanken.

  • Utbildade entreprenörer
  • Säker driftsättning av MittSverige Vatten & Avfall
  • Inget årligt underhåll
  • Låg energikostnad

Tryckavlopp i Njurundakusten

Utbildad entreprenör av SKT

Aronsson & Jonsson Marktjänst AB  

Aronsson & Jonsson Marktjänst AB 
Hagmarksvägen 9
855 97 Indal
Peter Jonsson 070-3766568
www.ajabmarktjanst.se
peter@ajabmarktjanst.se  

 

Sundsvalls Grävteknik AB  

Sundsvalls Grävteknik AB 
Norra vägen 40
856 50 Sundsvall
Michael Lundman 073-0330610
www.sundsvallsgt.se
info@sundsvallsgt.se 

E.T Entreprenad AB

Bergebom 139
861 41 Sörberge
Torbjörn Norberg
070-8881212 

Anders Björklund Skog AB 

Anders Björklund Skog AB 
Björkön 170
862 96 Njurunda
Anders Björklund
070-3470068 
Bjorklund.skog@telia.com

Daniel Feldts Entreprenad AB  

Daniel Feldts Entreprenad AB 
Björkön 250
862 96 Njurunda
Daniel Feldt  070-5638840 

Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB 
Kolvägen 14
85229 Sundsvall
Anders Johansson 070-6172630
www.skanska.se 

Legend Bygg & Design AB 

Legend Bygg & Design AB
Thulegatan 27
852 36 Sundsvall
Magnus Olsson 072-5682458 

M Eklunds Entreprenad AB

M Eklunds Entreprenad AB
Gryttje 622
829 62 Gnarp
Mikael Eklund 070-6031347 

Svets & Industri Montage AB 

Svets & Industri Montage AB 
Guldvägen 4
862 40 Njurunda
Håkan Sundin 070-3427399
www.malmstromssvets.se  

MP Rör och fastighetsservice

MP RÖR & FASTIGHETSSERVICE
Junivägen 96

862 91 Kvissleby
Mats Persson 070-3243294  

MH Quality rör AB

MH Quality rör AB
Bryggstuguvägen 11
862 41 Njurunda
Mats Hassbring 070-9628309 

 

Arkadius Förvaltning AB

Arkadius Förvaltning AB
Bryggstuguvägen 11
862 41 Njurunda
Joacim Jonsson 070-5912482
John Anell
Jonas Täck

S Persson Entreprenad

S Persson Entreprenad
Sörböle 112
864 92 Matfors
Simon Persson 070-670 03 84

Sundsvalls Grävteknik

Sundsvalls Grävteknik
Norra Vägen 40,
856 50 Sundsvall
060-12 39 90
www.sundsvallsgt.se

CMB Svenska AB

CMB Svenska AB
Vikarbodarna 224
862 96 Njurunda
Magnus Blom 070-6840478
cmb.blom@gmail.com

Vanliga frågor

Vid larm

Vid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt. Innan ni ringer och gör felanmälan till Mitt Sverige Vatten och Avfall 020-120 25 10 kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Har ni tillfälligt hög vattenförbrukning under en kort tid kan hög vattennivå nås och larm utlöser.

Hur mycket drar pumpstationen

Ladda ner Excelfilen för att göra er egen uträkning: Driftkostnad för pump

Pumpen drar ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W
Strömförbrukningen är ca 7A. Pumpen har en effektförbrukning på ca 1kW.
P(Effekt)=U(Spänning)xI(Ström)=230×7=1610W=1,6kW

Hur hänger det ihop?
Förenklat så säger man att elmotorer har en så kallad Effektfaktor(på engelska Power factor). Effektfaktorn benämns även cos fi eller cos φ.
Om man bara har ett motstånd i den elektriska kretsen(tänk el-element) så blir Effektfaktorn=1. Man har ingen fas-skillnad mellan spänning och ström.
Men så fort man har en lindad spole som skall generera ett magnetfält(tänk elmotor) så får man en induktiv effekt i systemet när motorn belastas och därmed en fas-förskjutning mellan spänning och ström(tänk tröghet i strömförbrukningen). Se bilden nedan.

Hur mycket ström drar pumpen?

Man kan se det som att en del av effekten ”ges tillbaka” till elnätet under en del av växelströmscykeln.
Säkringen i el-centralen ser 7A strömma igenom sig, men på elräkningen betalar man bara för den verkliga effektförbrukningen som i vårt fall motsvarar en medeleffekt på 1kW.
Vi har alltså en Effektfaktor på vår pump på 1/1.6=0,625

LPS2000EIV2 är tanken endast 1,5m hög. Eftersom tanken inte kommer ner på frostfritt djup är tanken isolerad och har en tillsatt värmematte vilket innebär att tanken måste alltid vara spänningssatt oavsett om fastighetsägaren är bortrest eller hemma.

För att beräkna den årliga driftskostnaden för värmemattan:
När det är riktigt kallt(-25°C med tanken ovan mark) så är värmemattan på 50% av tiden. En normal vinterdag med en nedgrävd tank så uppskattas att den är på 25% av tiden. Det här gäller 6månader om året.
Total tid (h) som värmaren(150W) är aktiverad under 24h: 24×0,25=6 timmar
Energiförbrukning: 6×0,15=0,9 kWh
6månader 365/2 = 182,5dagar
Total energiförbrukning: 0,9*182,5=164,25kwh
Elkostnad 2SEK/kwh

Årskostnad för värmemattan på LPS2000EIV2 blir med denna uträkning: 328,5 SEK/år

 

Hur mycket avlopp rymmer stationerna

Cisternen eller tanken på en pumpstation har olika sump-volym beroende på modell(och behov).
Den användbara volymen på tanken är från botten upp till inkommande avloppsrör.
Vår villapumpstation LPS2000E2 är dimensionerat för enfamiljshushåll. En LPS2000E2 har en användbar sumpvolym på 170liter. Den totala volymen på tanken(upp till locket) är 590liter.

LPS2000EIV2 är vår lågbyggda pumpstation som rymmer något mindre och har inte den extra ”reservvolymen” som är ovanför pumpen. Den användbara sumpvolymen är 200liter.

Inbyggd motorskydd i pumpen

Beskrivning av tre nivåer av skydd för pumpen LPS2000Extrem som sitter i er pumpstation

1. Termiskt skydd
När pumpens motorlindningar blir för varma, så löser termiska säkringen ut. När termiska givaren svalnat så återställs säkringen och därmed återställs pumpens funktion.

2. MCB-Motor Controller Board
Pumpen har en inbyggd diagnostik som kontinuerligt övervakar strömförbrukning och matningsspänning.
Om strömförbrukningen blir för hög (stopp i ledningen) eller inspänningen för låg (kontaktorn cyklar av&på okontrollerat) så stänger logiken i MCBn ned pumpfunktionen.
Efter 5 minuter provar MCB-logiken att återställa pumpfunktionen. Finns störningen kvar så stängs pumpfunktionen av igen för att 5 minuter senare återställa pumpfunktionen

3. Apparatlåda RevG
Apparatlådan är ett dynamiskt skydd för pumpen som ger information om hur väl pumpstationen fungerar.

-Drifttidsmätare
Ger information om hur mycket pumpen har pumpat. Den här siffran skall jämföras med vattenförbrukningen under samma period.
Det här ger information om pumpen behöver service eller om det är inläckage av dagvatten till pumpstationen.

-Starträknare
Varje pumpstart ger en inkrementell uppräkning på en display som visar det aktuella antalet.
Den här informationen tillsammans med driftstiden gör att man kan räkna ut ett medelvärde för varje pumpcykel.
En ökning av pumpcykeltiden kan indikera en utsliten stator, frysskadad back- och antivacuumventil, etc.

-Motorskydd (endast RevG)
En mikroprocessor på kretskortet övervakar ström och spänning kontinuerligt.
Den här informationen processas och genererar larm för högspänning, lågspänning, högström, lång körtid, etc.
Vid dessa händelser så frånkopplas pumpen elektriskt.
Notera att pumpens MCB hanterar en del av dessa händelser, men pumpen genererar inga larm, det gör apparatlåda RevG.

-Tvångsskörning vid högnivålarm
Möjlighet att ställa in att pumpen aktiveras när det blir högnivå.
Drivkraften att aktivera den här funktionen är om pressostaten för pumpstart/avstängning fallerar och behöver bytas ut.
I väntan på service kan man aktivera den här funktionen och därmed har man pumpens funktion återställd.

Njurunda kusten

Område A Byggtid under 2022-2024 Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär.

Område B Byggtid under 2024-2025 Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken

Område C Byggtid under 2025-2026 Skrängstabodarna, Lerviken-Myrbodarna och Vikarbodarna

Observera att tiderna är preliminära.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt