Flyttar hem produktionen

Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) som tillsammans med FANN-VA Teknik AB ingår i Northern Environmental and Water Solutions (NEWS), tar hem produktionen av pumpstationer till Sverige efter att ha haft produktionen i Estland och Danmark.

Redan nu produceras tankmodellen, LPS2000EX med extra stor sump, i FANN’s fabrik i Alunda utanför Uppsala. SKT’s mest populära tankmodell, LPS2000E, dimensionerad för en fastighet kommer att börja produceras i Alunda tillsammans med de andra av SKT’s tankmodeller under första halvåret 2015.

Lars Eriksson, lager- och logistikchef på Skandinavisk Kommunalteknik, menar att; eftersom målsättningen för NEWS är att bidra till en bättre vattenmiljö, ligger det i företagets intresse att ta ett miljöansvar och undvika de långa transporterna från fabriker utomlands till lagret i Sverige. I och med flytten kommer utsläppen från transporterna minska drastiskt, men det finns fler fördelar. Att ha produktionen inom koncernen innebär att man kan styra den efter efterfrågan. Alundafabriken har också en mycket bra testmiljö som man kan nyttja vid utveckling av nya produkter. Slutligen hoppas man på SKT att resultatet av flytten ska ge fler arbetstillfällen i Uppland.

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt