Ambiductor AB och Skandinavisk kommunalteknik AB inleder samarbete för att revolutionera övervakningen av LPS/LTA Pumpstationer

Ambiductor AB, ledande inom digitala lösningar för VA, har inlett ett samarbete med Skandinavisk kommunalteknik AB för att implementera innovativa lösningar för övervakning av LPS Pumpstationer. Genom att integrera Ambiductor ABs avancerade mjukvara, AmbiSolution, med Skandinavisk kommunalteknik ABs högkvalitativa pumpsystem, möjliggörs en effektiv driftövervakning och snabb varning vid eventuella avvikelser.

– Detta partnerskap banar väg för en mer effektiv och tillförlitlig driftövervakning av våra LPS Pumpstationer, säger Ulf Hagström, ansvarig för produktutveckling hos Skandinavisk kommunalteknik AB. Genom att använda AmbiSolution kan kommuner snabbt reagera på larm från pumpstationen och undvika onödiga serviceutryckningar, vilket ökar både driftseffektiviteten och kostnadsbesparingarna på lång sikt.

Det nya samarbetet erbjuder fördelar för både Ambiductor AB och Skandinavisk kommunalteknik AB, med ökad kundnöjdhet och förbättrad funktionalitet av pumpsystemen. Tillsammans strävar de efter att fortsätta driva innovation och utveckling inom avloppsbranschen för en mer hållbar och kostnadseffektiv framtid.

– Anläggningar är redan i drift och övervakningen av pumparna ger en bra bild över status i avloppsystemet. I samråd med erfarna kunder ska vi nu optimera nyttan med att fjärravläsa avloppsbrunnar, säger Johan Sandberg, produktägare på Ambiductor AB.

För mer information om Ambiductor AB, Skandinavisk kommunalteknik AB och mjukvaran AmbiSolution, följ dessa länkar:

www.ambiductor.se

www.kommunalteknik.se

www.ambisolution.se

Pumpstation i Erken

 

 

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt