Nu kommer kylan

Vi bor i ett avlångt land. Det är ungefär 157 mil från norr till söder. I januari är medeltemperaturen -10 grader i Kiruna och +2 grader i Malmö. Är man fastighets- och fritidshusägare någonstans i Sverige, måste man känna till de lokala klimatförhållandena när man förbereder sig för vintern.

Nordiska väderförhållanden kräver hus som klarar kylan under vintermånaderna. Vi måste ta hänsyn till tjäldjup och ibland vidta åtgärder för att inte lednings- och rörsystem skall frysa sönder. Som fastighetsägare är du ansvarig för det som finns innanför din tomts gränser. Det är av stor vikt att du sätter dig in i vad som krävs vid installationen av avlopps- och vattenledningar samt din avloppspumpstation. Det är bra om du för en dialog med den entreprenör som du väljer.

Några tips!

Med den långa erfarenhet vi har av att projektera och dimensionera tryckavloppssystem (LTA-system, lätt trycksatta avloppsystem) samt tillhandahålla alla komponenter som behövs för installationen, har vi några rekommendationer, tips och råd inför vintern.

Vår pumpstation fungerar i det närmaste underhållsfritt om den är installerad enligt monteringsanvisningen som medföljer. Det lokala tjäldjupet är förstås en viktig faktor och det kan innebära att ledningarna måste förläggas djupare för att inte frysa. Pumpstationen, i sitt standardutförande är det anpassad efter ett tjäldjup på 1,3 m (grönyta i mellansverige). Är tjäldjupet större, exempelvis vid plogad väg alternativt om pumpstationen har förkortas måste frostfriheten lösas på annat sätt. Då måste man isolera och/eller tillföra tillskottsvärme samt tillsyn under vintern.

Om möjligt skall förkortning av pumpstationen undvikas.

Om du inte skall vara i ditt fritidshus under en längre tid kan det vara en idé att pumpa ut gammalt spillvatten från tanken genom att spola i handfatet några minuter. Pumpen går igång och pumpar ut spillvattnet och eventuella sediment.

Ska du fira jul i fritidshuset? Det är många som inte tänker på att stora mängder fett i avloppet kan orsaka störningar både i ledningsnätet och när spillvattnet når reningsverket. Häll därför inte ut flottyr eller skinkspad i avloppet. Torka ut den mindre mängden med hushållspapper. Större mängder går att hälla i en förpackning och slänga i soporna.

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt