Tryck i ledningen

Mittskåne vatten tar tag i driftstörningarna för vakuumavloppssystemet i Fogdarp!

Höörs och Hörby kommuner i Skåne väljer att konvertera ett befintligt vakuumavloppssystem i Fogdarp till ett tryckavloppssystem på grund av återkommande driftsstörningar. Det är inte bara spolbilen som måste göra årliga besök och spola ledningarna fria, det har också börjat bli svårt att få tag i reservdelar när systemet går sönder.

Det nuvarande vakuumavloppssystemet innebär att varje fastighet har en intagsbrunn på tomten som är ansluten till en gemensam vakuumstation i området via en undertrycksledning. Från denna transporteras spillvattnet vidare med en konventionell pumpstation.

Men, vakuumsystemet är skört. Det är lätt att det blir luftläckor och minsta luftspricka gör att systemet inte håller tätt. Tekniken slutar då att fungera och undertrycket blir så svagt att spillvattnet inte kommer vidare.

För att minimera underhållet och minska antalet uttryckningar, väljer nu Mittskåne vatten att konvertera vakuumsystemet till ett stabilare avloppssystem, nämligen tryckavlopp. Till en början kommer Mittskåne vatten att konvertera tre fastigheter från vakuumavlopp till tryckavlopp och ansluta dessa mot en redan befintlig tryckledning i området.

Eftersom servisledningen inne på fastigheten har stor dimensioner har man för avsikt att ”skjuta” en tryckledning i mindre dimension in i det befintliga rörsystemet. På så sätt hoppas man kunna undvika allt för omfattande ingrepp inne på fastighetsägarens tomt. Dessutom sparar man kostnader.

För att konverteringen skall gå så smärtfritt som möjligt för fastighetsägaren byter man över en fastighet i taget till LPS tryckavloppsystem och låter vakuumsystemet vara i drift parallellt tills alla fastigheter är överflyttade. Att man väljer tryckavlopp beror på att man har goda erfarenheter av det relativt underhållsfria avloppssystemet. Många områden i Skåne, är anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet via LPS tryckavloppssystem.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt