Tryckavloppssystem löser miljöproblem

LPS-tryckavloppssystem löser miljöproblem för ca 560 fastigheter på Älgö, Nacka.

Vatten och avlopp byggs ut till Älgö, med en anslutning till kommunens nät vid Pålnäsviken genom en sjöledning från Saltsjöbaden till Älgö. LPS-tryckavloppssystem levereras av Skandinavisk Kommunalteknik. Ett tryckavloppsystem trycksätter avloppsledningarna och avloppsvattnet pumpas via fastighetens LPS-enhet ut på det gemensamma ledningsnätet.

Fördelen med lätt tryckavlopp (LTA) om man jämför med självfallssystem är att man kan följa markkonturen och därmed undvika alltför djupa schaktgravar. Älgö är ett skärgårdslandskap med kraftigt kuperad terräng, vilket gör att sprängningsarbeten är oundvikligt. Dock kan LTA-tekniken minska behovet av sprängningsarbeten i förhållande till konventionell teknik, vilket kan effektivisera framdriften och minska kostnaderna något. Ledningsnätet på Älgö är grunt förlagt och frostskyddat.

Attraktivt läge nära Stockholm

Älgö ligger i Nacka kommun, bara 30 minuter med bil eller buss från Stockholm. Dess attraktiva läge, med naturen och havet som granne samt närheten till storstan har medfört att människor mer och mer börjat bosatta sig permanent i sina fritidshus med egna brunnar. Länsstyrelsen förelade tillslut kommunen att iordningställa VA-situationen på Älgö. Detta skedde genom planläggning som medgav permanentstandard på byggrätterna, förbättring av vägnätet till kommunal standard, iordningställande av parkanläggningar och belysning, samt VA för att tillgodose den ökade efterfrågan som fanns i området på permanentboendestandard. År 2009 vann detaljplanen för Älgö laga kraft. Utbyggnaden har pågått på plats sedan 2010.

Det unika i tryckavloppssystemet på Älgö är att det är Nordens största sammanhängande system med ca 560 möjliga anslutningar på samma tryckledning. Etapp 1 och 2 är redan i drift. Sista etappen, 3, beräknas vara färdig senast i december 2014.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt