Vad är spillvatten?

Vad är spillvatten?

Vad är spillvatten?

Spillvatten är en återkommande och central term när avlopp kommer på tal. Vad är spillvatten, egentligen? 

Spillvatten är ett annat ord för avloppsvatten. Det vill säga vatten som i första hand kommer från toaletten (svartvatten) tillsammans med bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vatten eller gråvatten). 

LPS klarar stora mängder spillvatten

Ett vanligt problem med självfallsledningar är att dessa reningsverk inte klarar av att hantera spillvattnet när nederbörden blir för omfattande. Spillvattnet kan då tränga ut i sjöar och vattendrag, till skillnad från ett LPS tryckavloppssystem  från Skandinavisk kommunalteknik som per definition har ett slutet ledningssystem. Inget ovidkommande dagvatten kan därmed läcka in och inget avloppsvatten läcka ut. 

Vad är spillvatten? Om du fortfarande är osäker, kontakta oss!

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt