Avloppsnät

Avloppsnät för kommuner och samfälligheter

Vilken avloppsmetod är mest gångbar i vår kommun eller samfällighet? Att planera och dimensionera ett avloppsnät kräver grundlig analys för att fastställa den mest lämpade lösningen. Är området tätbebyggt? I dessa bostadsområden är ett konventionellt självfallssystem vanligast förekommande, det vill säga ett avloppsnät som transporterar avloppsvattnet från hushållen med självfall mot den lägsta punkten på ledningsnätet. 

Men även i dessa områden kan ett LPS-system vara en lösning. En fördel för kommunen är att främmande föremål som inte tillhör ett avlopp fastnar hos den ansvarige fastighetsägaren istället för att problemen hamnar hos reningsverket och kostar kommunen stora summor pengar varje år.

pontus-wellgraf-NJZRXYgPCZE-unsplash

Tuff terräng eller känslig miljö? Välj ett avloppsnät med tryckavlopp!

Är området glesbebyggt, ligger nära en strandkant, har bergig, flack eller kuperad terräng rekommenderar vi ett trycksatt avloppsnät. Ett tryckavlopp kommer gynna er både ekonomiskt och miljömässigt. 

Varför? I ett trycksatt avloppsnät används nämligen mindre dimensioner på rören. Ledningarna följer topografin och kan minimera dyra schaktkostnader. Ledningarna kan dessutom läggas grunt med frostskydd för att ytterligare minimera schaktdjupet. Varje fastighet som är ansluteten till ledningsnätet har en egen pumpstation som pumpar spillvattnet ut i ledningsnätet och därifrån vidare till ett kommunalt eller samfällt reningsverk.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt