Hur fungerar ett LPS-tryckavloppssystem?

LPS tryckavloppsystem är introducerat i Sverige av ingenjörer, ursprungligen från Platzer Bygg (1975), sedermera från Skandinavisk Kommunalteknik AB. LPS tryckavloppssystem är det första trycksatta systemet i Sverige. LPS är en engelsk term och betyder Low Pressure Sewer, vilket är samma sak som Lätt Trycksatt avlopp (LTA) Ett tryckavloppssystem skiljer sig från ett konventionellt självfallssystem.

Från år 1975 till år 2000 var tryckavloppssystem synonymt med LPS. Det blev förknippat med lösningar från Skandinavisk Kommunalteknik AB vilket gjorde att man behövde en neutral benämning för lagtext och liknande. Det naturliga hade kanske varit att använda PSS (Pressurized Sewer System) som definieras i Europanormen EN-1671. Man började därför använda termen ”Lätt Tryckavlopp” eller Lätt Trycksatt Avlopp” (LTA) för att beskriva trycksatt avlopp.

När ska man välja LPS-tryckavloppssystem?

Lite enkelt uttryckt kan man säga att man ska välja LPS tryckavloppssystem när man vill sänka kostnader för exploateringsområden, (se omvandlingsområden). Det är ett alternativ till självfallssystem där dessa är mindre lämpliga av topografiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. LPS är överlägset vid:

  • Strandbebyggelse
  • Bergig terräng
  • Flack terräng
  • Högt grundvatten
  • Kuperad terräng
  • Vid glesare bebyggelse
  • Områden med höga kulturvärden (fornlämningar)
Fritidshus-blir-permanentboende-1024x768

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt