SKT logo Aktuellt

45 år av tryckavlopp – historien om Skandinavisk Kommunalteknik

I mer än fyra decennier har Skandinavisk Kommunalteknik försett marknaden med tryckavlopp. Ca 600 000 avloppsinstallationer senare kan vi med säkerhet konstatera – vi kan det här med avlopp. Men hur tog allt egentligen sin början?

Skandinavisk Kommunalteknik AB var på många sätt före sin tid. En pionjärverksamhet som inledningsvis fick kämpa för sin järva vision. Dåvarande SKT, bestående av en grupp ingenjörer från Platzer Bygg, presenterade år 1975 det första trycksatta avloppssystemet på svensk mark – LPS®, Low Pressure Sewer. En originalprodukt och terminologi som sedan dess går hand i hand med företaget Skandinavisk Kommunalteknik.

Utmanade förlegad teknik

SKT gick i bräschen, tryckavlopp som lösning var något helt nytt som utmanade gamla “sanningar” om avlopp. Med tiden insåg marknaden hur revolutionerande och miljövänlig LPS faktiskt var, något som medförde en successiv utfasning av förlegad teknik. SKT fick en så pass dominerande ställning att den neutrala lagtextbenämningen LTA, ”Lätt Tryckavlopp” eller “Lätt Trycksatt Avlopp” myntades.

2 miljoner användare

Dominansen har inte avtagit, snarare tvärt om. Idag återfinns våra lösningar i fastigheter i hela Norden, Polen, Grekland, Ungern, Frankrike, Serbien och till och med på Grönland. Världen har minst sagt tagit emot LPS tryckavloppssystem med öppna armar. I skrivandets stund har vi runt 2 miljoner aktiva användare.

Hur har vi nått den här ledande positionen? Framgången går att förklara med tre ledord: kvalitet, hållbarhet och kunskap. Vi hjälper kunden hela vägen: med rådgivning, projektering av VA-projekt, byggledning och dimensionering. Vi lämnar inget åt slumpen.

Dags att lägga nytt avlopp? Välj en leverantör med lång erfarenhet – välj SKT!

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt