avlopp i sverige

SKT-avlopp finns i hela Sverige

Från norr till söder. Väst till öst. Oavsett vart du beger dig i vårt avlånga land kommer du finna en samfällighet som lutar sig mot ett LPS tryckavlopp från Skandinavisk kommunalteknik. Nedan presenterar vi fyra referensobjekt i Sverige, ett i varje väderstreck.

Nord – Venjan, Mora

Välkommen till Venjan, ett bildskönt litet samhälle ungefär 5 mil väster om Mora. Här bor ca 300 invånare i ett hundratal fastigheter. Det är långt mellan fastigheterna, utmanande terräng i form av kärr och bäckar samt ett underlag som växlar mellan flack och kuperad mark.

Under sommaren 1976 beslutade Mora kommun att fastigheterna i Venjan skulle få kommunalt vatten och avlopp. Men hur skulle man undvika att anläggningen av det nya avloppssystemet inte påverkade det rika kulturlandskapet? Valet föll på vår LPS-lösning. Tack vare vårt unika tryckavlopp blev ingreppet på miljön minimal eftersom man kunde lägga avloppet den kortaste sträckan mellan fastigheterna, det vill säga över åkrar och betesmarker. Med hjälp av täckdikningsmaskiner kunde man på ett kostnadseffektivt sätt och med oförminskad hastighet forcera kärr och bäckar.

Öst – Drottningholm, Stockholm

Visste du att SKT har agerat hovleverantör? I samband med att kungafamiljen skulle flytta till Drottningholms slott renoverades det vilket medförde att de yttre vatten- och avloppsledningarna byggdes ut. Ett komplicerad VA-sanering som innefattade ett 40-tal byggnader, slottsbyggnaden, en teater, hovstallet, Kina slott och två restauranger.

SKT placerade VA-ledningar på 60 cm djup i en isolerlåda med frostskyddskabel och utförde brandvattendimensionering på området intill slottet och teatern. Totalt installerade vi ett 50-tal LPS-enheter vars sträckning följer befintliga parkvägar och gator och ansluter till Ekerö kommuns ledningsnät.

Väst – Berglärkan, Göteborg

Vår avloppsresa genom Sverige fortsätter till västkusten. Berglärkan är ett nyexploaterat småhusområde, bestående av 95 enfamiljshus, som ligger på en höjd i västra Göteborg med strålande utsikt över hamninloppet och Göteborgs södra skärgård. En fantastisk plats att bo på, men en utmaning ur VA-synvinkel. Området är kraftigt kuperat och marken består nästan enbart av sten.

Lyckligtvis är LPS tryckavlopp konstruerat för att tackla de svåraste av omständigheter. Något som med ett konventionellt självfallssystem hade skenat iväg kostnadsmässigt, med stora schaktdjup i berget och inneburit förödande ingrepp på miljön blev istället en problemfri avloppsinstallation.

LPS-systemets tryckavlopp- och vattenledningar placerades i en gemensam isoleringslåda tillsammans med el- och teleförsörjningen ca 800 mm under den färdiga vägytan. Dagvatten uppsamlas från hårdgjorda ytor i rännstensbrunnar och takvatten leds via utkastare och infiltrationsbrunnar samma väg som övrigt dagvatten. Vattenbalansen har därmed bibehållits inom området samtidigt som dyra dagvattenledningar och koncentrerade dagvattenutsläpp undvikits.

Syd – Skånes djurpark

Januari 2015 blev startskottet för byggandet av “nya” Skånes djurpark. En ambitiös uppdatering som på sikt ska göra den till Sveriges bästa nöjespark. Byggprojektet innebar bl.a. helt nya toaletter samt att djuren skulle kunna uträtta sina behov i en behaglig och ren miljö. Bajamajornas tid var förbi. För att kunna erbjuda toaletter över hela parken behövdes en ny VA-infrastruktur. Självfall var inget tänkbart alternativ eftersom det skulle innebära att spillvatten transporterades genom hägn och åkrar i en miljö som Länsstyrelsen klassat som skyddad. För att inte tala om de höga grävkostnaderna.

Lösningen blev en tryckledning från SKT som gav ett lägre slutpris och gjorde mindre åverkan på den känsliga miljön. Ledningsdragningen kunde anpassas enligt Länsstyrelsens krav och behövde inte gå särskilt djupt utan följde istället topografin. Valet av LPS tryckavloppssystem är långsiktigt, för tillfället finns det två LPS-stationer i bruk som är utbyggbara utifall parken väljer att expandera ytterligare.

Vill du läsa mer om våra avlopp i Sverige? Utforska våra kundcase!

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt