självfall avlopp

Varför ska jag välja ett tryckavlopp istället för ett konventionellt självfall?

Ett konventionellt självfall för avlopp var under lång tid det enda alternativet när ett nytt avloppssystem skulle anläggas. Ända tills LPS® tryckavlopp från Skandinavisk kommunalteknik gjorde entré på marknaden. Det finns gott om anledningar att välja LPS före ett självfallssystem.

Hur lägger man ett självfall för avlopp?

En nackdel med konventionella självfall är dess kraftiga inverkan på miljön där den implementeras och dess höga kostnad. En självfallsledning ska helst läggas med minsta möjliga lutning, ca 1 cm per meter. Skulle det dock råda stora höjdskillnader och avstånd mellan fastigheterna som är längre än 30 meter är det problematiskt att installera ett självfall. Ingreppet kräver dyra insatser för sprängning och schakt som riskerar att dra iväg rejält kostnadsmässigt och orsaka permanenta förändringar på närmiljön. Ett sådant självfall kräver nämligen att ett antal större mellanpumpstationer upprättas som kan pumpa avloppsvattnet till reningsverket.

LPS klarar alla miljöer

Kuperad terräng, stora höjdvariationer, långa avstånd mellan husen och närhet till vatten – alla exempel på utmanande miljöer som ett LPS tryckavlopp, till skillnad från ett konventionellt självfall, klarar galant utan att göra för stora ingrepp på naturen. Detta eftersom en trycksatt avloppsledning bl.a. kräver mindre rördimension än en självfallsledning och förläggningen läggs grunt.

Hållbar lösning

Men fördelarna slutar inte där. En LPS-lösning är även billigare, gör mindre klimatavtryck och är tack vare sin underhållsfria konstruktion en hållbar lösning.
Med ett tryckavlopp från SKT får du ett avlopp som håller i längden som inte är en temporär lösning utan ett avlopp som är byggt för framtiden.

Fördelar med LPS tryckavlopp:

  • Klarar utmanande miljöer – kuperad terräng, höjdvariationer, långa avstånd mellan fastigheter samt närhet till sjö och hav.
  • Lägre slutkostnad.
  • Mindre klimatavtryck.
  • Underhållsfri konstruktion.
  • Hållbar lösning.
  • Mindre dimensionering och inverkan på närmiljön.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om varför du ska välja bort självfall i samband med att ni lägger nytt avlopp. 

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt