Kundcase

Referenser
i Nord

Venjan, Mora

Venjan är ett litet samhälle ca 5 mil väster om Mora. Samhället består av hundratalet fastigheter med långa avstånd sinsemellan.

Terrängen omfattar bland annat kärr och bäckar och är omväxlande flack och kuperad. Sommaren 1976 bestämde sig Mora kommun för att förse fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsarbetena genomfördes våren 1977 innan sådden. Det innebar att man kunde gå rätt över åkrar och betesmarker och därmed nå den kortaste sträckningen mellan fastigheterna. Man använde sig av en täckdikningsmaskin och en traktor samt ledning i mycket långa längder. Metoden att använda täckdikningsmaskiner gjorde att riksvägen bara behövde stängas av för ett par timmar vid övergångarna. Metoden innebar också att man med oförminskad hastighet kunde forcera kärr och bäckar.

Vid sidan av att LPS-systemet möjliggjorde för Mora kommun att till rimliga kostnader ge Venjanborna kommunalt VA fick man ett minimum av ingrepp i det gamla kulturlandskapet.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt