Kundcase

Referenser
i Väst

Sörkrokens VA Kungälv

Då många fastigheter i Glose, Glöskär och Överön hade dåliga avloppslösningar och bristfälligt med vatten, beslöt de boende att samarbeta för att hitta en teknisk lösning som skulle ge minimalt med utstläpp i Glose å och Ryskärsfjorden. Området har permanentboende

Nu har man driftssatt två etapper och fler fastigheter kan anslutas till vatten och avloppslösningen. Man har valt LPS tryckavloppssystem eftersom systemet klarar att trycka avloppet långa sträckor, något som är högst väsentligt i området. Ett självfallssystem skulle bli alltför kostsamt och kräva djupa schaktgravar. Området är dessutom bergigt.

I Sörkrokens VA är cirka 200 fastigheter anslutna till LPS tryckavloppssystem. De pumpstationer som används är LPS2000E.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt