Kundcase

Referenser
i Öst

Smedsuddsbadet, Stockholm

Smedsuddsbadet är ett av de folkkäraste innerstadsbaden som står till stockholmarnas förfogande.

Anläggningen som ligger vid Riddarfjärden riskerade att behöva stängas då Länsstyrelsen dömt ut de provisoriska sanitära anläggningarna vid badet och samtidigt förbjudit vidare utsläpp i Riddarfjärden. Om inte avloppsfrågan fick en snabb lösning skulle det bl a. ha inneburit att restaurangen i Smedsuddsvillan måste stängas.

Social-, Park- och Idrottsförvaltningarna var alltså tvungna att snabbt hitta en lösning på avloppsproblemet. En lösning som snabbt gick att genomföra samtidigt som den var ekonomiskt fördelaktig. Efter projekteringsarbetet hos konsultfirman Rörplanering AB fastnade man för LPS-tryckavloppssystem.

Vid Smedsudden tog det 10 dagar att installera LPS-tryckavloppssystem. Smedsuddsbadet fick på mycket kort tid ett väl fungerande avloppssystem samtidigt som ingreppen i den känsliga miljön blev minimala. De badande stördes inte och fick behålla sin restaurang.

Kostnaderna för avloppssystemet stannade vid 200.000 kr. Som jämförelse kan nämnas att ett konventionellt självfallssystem beräknades till drygt 500.000 kr. Men då hade man troligen tvingats stänga badet för en tid och inte kunnat undvika allvarliga ingrepp i miljön.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt