Kundcase

Referenser
i Väst

Skalkorgarna, Göteborg

I vissa fall är en kombination av LPS-tryckavloppssystem och konventionellt självfallssystem den bästa lösningen.

På Skalkorgarna, som är ett omvandlingsområde på Hisingen i Göteborgs kommun, har detta utnyttjats så att av de cirka 45 fastigheterna har en tredjedel självfall medan resterande del har LPS. Ledningarna har lagts dels med frostskydd på reducerat djup och dels på frostfritt djup, anpassat till lokala förhållanden.

Göteborgs VA-verk har medverkat till bildandet av en VA-förening, granskat projekteringen samt utfört kontroll och besiktningar av anläggningen vars allmänna del i sin helhet övertas av VA-verket vid garantitidens utgång.

Arbetena, som omfattar 1 600 m ledningar, utfördes vintern 1984-1985.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt