Kundcase

Referenser
i Öst

Gustafsvik, Nacka

Inom Gustafsviksområdet i Saltsjö Boo byggde Nacka kommun två LPS-områden. Det ena, söder om gamla Värmdövägen, består av ett 65-tal fastigheter. Dessa arbeten utfördes på totalentreprenad av Skandinavisk Kommunalteknik.

Hagvägen/Förmansvägen, norr om Värmdövägen, byggde Nacka kommun i egen regi. Stora tomter i kombination med bergförekomst och topografiska problem, gjorde att LPS-systemet var att föredra framför konventionellt självfallssystem.

Huvudledningarna ligger frostskyddade i vägkant och man valde även att lägga de flesta servisledningarna på reducerat djup.

För vissa fastighetsägare blev det praktiskt och lönsamt att ansluta till huvudledningarna i ett gemensamt schakt.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt