Falsterbo

Omfattande underhåll och ohållbar arbetsmiljö var orsaken att en samfällighet kontaktade SKT. Området hade tidigare ett vakuumsystem med 39 stycken intagsbrunnar som var anslutet till det kommunala spillvattennätet via en avloppspumpstation på fastigheten. Det befintliga vakuumsystemet var gammalt och krävde omfattande tillsyn och skötsel från de boende i området. Systemet byggdes om till ett underhållsfritt LPS-system där vi tog vara på befintliga brunnar och installerade LPS2000-AMGP pump.

Teknisk information

Projekt: Omvandlar vakuumsystem till tryckavlopp
Kund: Falsterbo
Byggtid: 2020
Entreprenadform:
Utförandeentreprenad
Frostskyddsanläggning: Frostfri förläggning
Levererade produkter: LPS2000-AMGP monterad i befintlig vakuumbrunn
Antal pumpar: 39 stycken

Fasterbo Hemsidan4_

Referens

Kundreferens: Lars Aulin

Email: Lars.Aulin@gmail.com

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt