Kundcase

Referenser
i Syd

Skånes djurpark

Skånes djurpark gör en nytändning för att ge den bästa upplevelsen för sina besökare. Det handlar inte enbart om nya aktiviteter som till exempel närhet till djur eller leka i den nyanlagda vattenparken. Man har tänkt på hela upplevelsen och den innebär att man ska kunna, precis som djuren, uträtta sina behov i en behaglig och ren miljö. Bort med bajamajorna. Nu finns tillgång till riktiga toaletter.

Skånes djurpark har handlat snabbt. Byggprojekten för att förbättra och förnya parken inleddes i januari 2015. Nu har parken öppnat, med siktet att bli Sveriges bästa nöjespark för barn mellan 3-11 år. En av attraktionerna, förutom vattenparken, är bland annat tornfalken Hiiri. Henne kan man se på rovfågeluppvisningen under högsäsong. Skånes djurpark är ett av två ställen där man kan uppleva detta i Sverige.

Parken är stor, 85 hektar. När expansionen planerades visste man att det behövdes fler möjligheter att gå på toaletten runt om i parken. Därför behövde man förbättra infrastrukturen. Att bygga en självfallsledning, för att transportera spillvatten från toaletterna, genom hägn och åkrar i en av länsstyrelsen skyddad miljö blev en omöjlighet och skulle dessutom störa verksamheten för mycket. Schaktdjupet skulle, på sina ställen, bli väldigt djupt. Kostnaden att gräva hade blivit alltför stor. Att anlägga en tryckledning däremot, var ekonomiskt försvarbart och gjorde dessutom mindre åverkan på den känsliga miljön. Man kunde anpassa ledningsdragningen efter länsstyrelsens krav och behövde inte alls gå så djupt utan kunde följa topografin.

Nu finns det två LPS stationer i bruk för att serva toalett och systemet är utbyggbart ifall parken väljer att expandera ytterligare. Skånes djurpark har valt LPS tryckavloppssystem.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt