Kundcase

Referenser
i Öst

Att lösa avloppshanteringen i ett fritidsområde och bilda samfällighet

Fredön är ett populärt havsnära fritidshusområde i Nyköpings Kommun. Många fritidsboende vill bygga till eller bygga nytt och en del vill flytta ut i sina fritidshus permanent.

Men ett villkor för att kommunen skulle ge tillstånd till utbyggnad och permanentboende var att avloppshanteringen fungerade på ett säkert sätt. Det fanns redan tecken på övergödning och en risk för att vattnet skulle kunna få sämre kvalitét. Flera fastighetsägare hade skaffat egna avloppsanläggningar – något som var både dyrt och krångligt. Dessutom visste tomtägarföreningen att kraven på avloppshanteringen skulle komma att skärpas ytterligare framöver.

Förarbete

Fredöns fastighetsägargrupp tog kontakt med Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) för att i första hand få hjälp med en VA-utredning. Man ville veta vilka olika lösningar för vatten och avlopp som kunde vara intressant för Fredön och vilka kostnader man kunde förvänta sig. Fredöns fastighetsägargrupp var också måna om att göra så lite åverkan på miljön som möjligt. När SKT presenterade VA-utredningen visade det sig att en tryckavloppslösning skulle fungera bäst för Fredöns skärgårdsliknande miljö, med dess närhet till hav, berg och skog. Det var försvarbart både ur ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Förfrågningsunderlag till entreprenören

Fredöns arbetsgrupp gick till förrättningsmöte hos Lantmäteriet och samfälligheten bildades i april 2010. Det som stod näst i tur var att ta fram ett förfrågningsunderlag. Här tog samfälligheten hjälp av Skandinavisk Kommunalteknik. När underlaget var klart skickades förfrågan ut till ett antal olika entreprenörer. Det var viktigt för projektgruppen på Fredön att göra en grundlig utvärdering av de inkomna offerterna som inte enbart baserade sig på pris utan också tog hänsyn till kvalitet, miljö, driftsfrågor och referenser. ”Man måste vara beredd att lägga många timmar,” medger Gun Johansson.

”När vi hade kontrakterat en entreprenör gick allt väldigt fort,” berättar Gun. ”Grävningarna började i oktober 2010 när alla de boende hade stängt sina fritidshus för vintern. När våren kom var allting klart att tas i drift. Projektet berörde 89 fastigheter och LPS2000E och LPS2000EI var de pumpmodeller vi valde för området.”

Hur ser det ut nu då? – ”Det syns inget!” säger Gun och skrattar. ”Vägarna är bättre än innan. Entreprenören gjorde ett jättebra jobb med att återställa dem. Och dikena är rensade.”

Nära 100 procent fastighetsägare har anslutit sig till systemet.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt