Kundcase

Referenser
i Nord

Skamhed och Uppsälje, Vansbro

LPS-tryckavloppssystem är den naturliga VA-lösningen när bebyggelsen är gles och terrängen flack. Låg förväntad anslutningstakt, svårforcerade avsnitt och lokalt stora nivåskillnader förstärker fördelarna med LPS.

Under 1983-84 byggdes LPS-systemet för Skamhed och Uppsälje. Det består av 23 km VA-ledningar och cirka 120 LPS-enheter.

I projektet ingår även tryckstegringsstation för vattenförsörjning samt fyra större konventionella avloppspumpstationer.

Projektering: Vansbro kommun
Projektledning: Skandinavisk Kommunalteknik
Materialleverans: Ahlsell VVS
Entreprenör: Gatu och Väg

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt