Kundcase

Referenser
i Väst

Lillsjöområdet – Borås

Lillsjöområdet i Sandared ligger på en brant sluttning ner mot vattnet. En konventionell lösning skulle ha inneburit avskärande ledningar på tomtmark, flera konventionella pumpstationer och stora ingrepp i den unika miljön. Och framför allt hade det blivit mycket dyrbart.

Borås kommun valde därför LPS-tryckavloppssystem och genomförde arbetena i egen regi under sommaren 1984. Kostnaderna blev inte större än att de i princip rymdes inom den ordinarie taxan.

Området omfattar cirka 50 fastigheter och 11 000 m ledningar.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt