Referenser

Referenser

Årsta Havsbad i Haninge

Årsta havsbad består idag av ungefär 800 fastigheter, både med fritids- och permanentboende. Nu får de boende i området kommunalt vatten och avlopp. För att bevara Årsta havsbads karaktär och minimera ingreppen i naturen, har Haninge kommun valt att bygga ut med LTA-system istället för ett konventionellt självfallssystem.

Läs artikeln om Årsta Havsbad i Haninge

Tryckavloppssystem löser miljöproblem för ca 560 fastigheter på Älgö, Nacka

I närheten av sjön Trösken utanför Gävle, har Gästrike Vatten byggt ut vatten och avlopp för fritids- och permanentboende. Man har valt LPS-tryckavloppssystem för att det lämpar sig väl i den här typen av områden.

Trosa Kommun satsar på Öbolandet. Nu finns kommunalt vatten och avlopp

Hur länge kan en pump i ett LPS-tryckavloppssystem nöta på och gå utan att den behöver varken underhåll eller service?

Om man ska kunna få rent vatten i kranen måste avloppet fungera.

När Skånes djurpark gör en nytändning för att ge den bästa upplevelsen för sina besökare, är det inte enbart nya aktiviteter man satsar på, t ex närhet till djur eller leka i den nyanlagda vattenparken. Nej, man tänker på hela upplevelsen och den innebär också att man kan, precis som djuren, uträtta sina behov i en behaglig och ren miljö. Bort med bajamajorna. Nu skall man kunna gå på toaletten.

Göteborgs Stad är mer än bara stadskärnan med ett konventionellt självfallssystem. Det finns områden med glesare bebyggelse utanför staden, nära havet som tillhör Göteborg, till exempel Näset, ”Kössö”, Andalen och Brännö. I sådana områden, med relativt gles bebyggelse och närhet till havet, kan ett tryckavloppssystem vara både mer ekonomiskt fördelaktigt och skonsammare för miljön än ett konventionellt självfallssystem.

Läs om hur Baltora VA-samfällighet, en stor samfällighet med ca 208 fastigheter, framgångsrikt genomförde ett omfattande VA-projekt vilket gav medlemmarna en fungerande vatten och avloppslösning.

Broschyrer

Läs om LPS konceptet och få en överblick hur systemet fungerar

Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000E för villa eller fritidshus i ett tryckavloppssystem

Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000EX för villa eller fritidshus med större förbrukning

Läs mer om den lågbygda avloppspumpstationen LPS2000EI med placering inomhus

Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000D för storförbrukare som t ex förskolor eller liknande

Läs mer om den frostskyddade avloppspumpstationen LPS2000EIV2

Läs mer om den frostskydd

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt