Avloppslösning och fiber

Redan år 1994 fanns det en Vattenförening för permanentboende i Örlösa, Söne och Skalunda, områden med både jordbruksareal och närhet till Vänerns strandremsa. Men när sommarstugeområdet fick möjlighet att ansluta sig till Vattenföreningen år 2014, var man förutseende att även lägga med tomslang för bredband och avlopp.

I sommarstugeområdet vid Vänerns strand hade en arbetsgrupp med bland annat Vattenföreningens ordförande Per Larsson och initiativtagare från sommarstugeområdet Anders Andersson redan börjat undersöka möjligheten att anlägga ett minireningsverk som klarade av att ta hand om avloppet från 80 sommarstugor.

ÖSS-Vatten-avlopp-och-fiber-3-1024x768

Det kändes som om ett minireningsverk var den mest logiska lösningen då vatten var färdigdraget till sommarstugeområdet. Anders och Per gjorde en noggrann utredning hur ett minireningsverk skulle fungera, både vad gäller kontinuerlig skötsel och drift. De hade kommit långt i sin utredning när frågan ställdes på årsmötet hur man skulle göra om fler medlemmar och fastighetsägare ville ansluta sig till projektet. Skulle man då behöva köpa in fler reningsverk för att klara belastningen eller skulle man utvärdera annan teknik för att transportera spillvattnet till kommunal rening?

År 2014 tog man kontakt med kommunen för att se om det fanns möjlighet att koppla på sig på det kommunala avloppsnätet. Eftersom många fastigheter i området hade gamla 3-kammarbrunnar med uttjänta infiltrationsbäddar var intresset stort för att få till en gemensam lösning med sommarstugeområdet. Skulle man fortsätta med egna reningsverk eller göra en lösning med ett gemensamt avloppsledningssystem för anslutning till den kommunala reningen? Hur skulle man lösa problematiken med ledningsdragningen i ett kuperat område med en rullstensås? För att ansluta fastigheterna skulle ledningsnätet bli 7 mil. En självfallslösning hade krävt för många dyrbara mellanstationer och var inte gångbart rent ekonomiskt.

En av anledningarna till att fler sommarstugeägare ville ansluta sig till projektet var att slippa, både den ökade kostnaden och olägenheten att tömma de slutna septiktankarna med jämna mellanrum. För många permanentboende kändes alternativet att slippa att åtgärda de uttjänta 2 och 3-kammarbrunnarna med infiltrationsanläggningarna som ett starkt motiv för att gå med.

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt