Avloppsvatten över berg och djupa dalar

Branta backar och högt grundvatten kan göra det svårt eller rent av omöjligt att installera avloppsledningar på ett konventionellt sätt. I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.

Kolding kommun är väldigt populärt bland mountainbikeåkare. På flera platser i kommunen stiger och faller marknivån med 40-50 meter inom en kilometer. Skogen och fjorden skapar en vacker ram runt de utmanande backarna. Söder om staden Kolding ligger till exempel Skamlingsbanken, som med sina 113 meter över havet är Sønderjyllands högsta punkt, och dessutom en fantastisk utsiktsplats.

Riktigt så romantisk är inte situationen för Koldings allmännyttiga företag Blue Kolding, som har uppgiften att leda bort spillvatten från de utspridda fastigheterna inom kommunen. Konventionella gravitationsledningar måste anläggas orealistiskt djupt för att kompensera för det backiga landskapet och få tillräckligt med fall mot det centrala reningsverket. Byar och glesbebyggda områden i Kolding kommun har därför traditionellt varit anslutna till lokala minireningsverk, gödselbrunnar och septiktankar.

 

Vattenverksteknologi

Över hela landet införs kontinuerligt hårdare miljökrav i samband med avloppshantering för markägare och krav för anslutning till de kommunala ledningarna. Sedan 2007 har Kolding kommun systematiskt infört trycksatta avloppsledningar som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar. Trycksatta avlopp kan leda bort spillvatten oberoende av topografin och fungerar utmärkt i områden med högt grundvatten och över långa avstånd till huvudledningar och reningsverk. Projektledare och maskiningenjör Kurt Bengtsen från BlueKolding berättar:

”Man kan jämföra ett trycksatt avloppssystem med ett omvänt vattenverk. På vattenverket har man en gemensam plats varifrån man pumpar ut vatten till alla fastigheterna. Här har vi i stället en massa små pumpar som pumpar in spillvattnet till ett gemensamt rörsystem som i sin tur leder till reningsverket.  Alla hus har sin egen pump.  Rören blir större och större allt eftersom man kommer närmare reningsverket. Det är alltså egentligen samma teknologi som man hade använt om det hade gällt vattenförsörjning, fast med avlopp i stället” säger Kurt Bengtsen.

 

Miljöaspekter och grundvatten

Cirka 30 kilometer trycksatta avloppsledningar installeras i Kolding kommun varje år. Just nu är 1600 åretruntbostäder anslutna till det centrala avloppsnätet.

”Tidigare använde man till exempel septiktankar, men de börjar försvinna av miljöskäl. Vi vill helst inte ha spillvatten över grundvatten. Sötvattensjöar är känsliga för fosfor som finns i bland annat tvättmedel. Det lägger sig som en hinna, och precis när vi tror att vi har blivit av med det, kommer det tillbaka igen” säger Kurs Bengtsen.

Projektmålet är 2200 åretruntbostäder – och därefter ska BlueKolding börja titta på fritidsbostäderna i kommunen. Idag släpper fler än 100 000 fritidsbostäder i Danmark fortfarande ut spillvatten utanför avloppsnätet.

”Det kommer nya vattenmiljöplaner med fokus på badvattenkvaliteten och Blå Flagg, och det kommer snart att krävas att vi ansluter sommarstugorna” säger Kurt Bengtsen.

 

Enklare anläggningsarbete

LPS-tryckavloppsnätet produceras av byggkoncernen SKT med huvudsäte i Sverige. Systemet består i all sin enkelhet av en pump och en uppsamlingsbrunn vid varje fastighet, samt tryckledningar som kan kopplas till flera hushåll vid behov. Närmast de enskilda hushållen är rören endast 32 mm i diameter, och det innebär att själva anläggningsarbetet kan utföras med mycket mindre åverkan än traditionella avloppsarbeten. Ledningarna läggs ner med en kabelplog eller med hjälp av styrd borrning under vägar, privata trädgårdar och liknande. ”Vi gräver i stort sett inte någonting, bara precis

där vi ska samla rören. Det är definitivt det snabbaste sättet som dessutom innebär minst obehag för grannarna” berättar Kurt Bengtsen.

De kommunala miljölagarna medför annars normalt stora och dyra anläggningsarbeten om arbetet överhuvudtaget är möjligt. ”Det är vår uppgift att erbjuda avloppslösningar om kommunen utfärdar ett påbud, men vi får inte göra det dyrare än i staden, så egentligen är det en förlustaffär för oss. Det skulle emellertid vara mycket dyrare att anlägga ett konventionellt avloppssystem, och på många platser hade det inte heller varit tekniskt möjligt, om det till exempel finns uppförsbackar” berättar Kurt Bengtsen.

 

Det rätta flödet

De små dimensionerna i rören kan dock leda till systemets största nackdel: Blockerade rör. Det krävs mycket lite underhåll av ledningarna, men de måste installeras korrekt, så att det finns tillräckligt med vatten i systemet, berättar Kurt Bengtsen.

”Folk använder mycket mindre vatten än förr, och det bor färre personer i husen. Hushållen är helt enkelt mindre. Därför måste systemet dimensioneras korrekt, så att det inte blir stopp i rören. Vi kan även se att vattenförbrukningen i hushållen minskar när de blir anslutna till ledningsnätet och måste betala avloppsavgifter. Det är ju skillnad på att betala två och 40 kronor per kubikmeter” säger Kurt Bengtsen.

På landsbygden måste BlueKolding även beakta att husen kan stå tomma i samband med försäljningar, eller att de helt enkelt kan bli övergivna.

”Det är en utmaning om husen står tomma, och det gör de ju ibland här ute på landet – upp till vart tionde hus är faktiskt obebott. Det är ett större problem här än inne i städerna – där märker man inte om ett av husen står öde. Det kan skapa problem på de enskilda ledningarna, eftersom det krävs ett bra flöde i systemet, men då kör vi en förebyggande sköljning” avslutar Kurt Bengtsen.

Av Signe Lund
Översättning: EasyTranslate

Originalartikel i Maskinmesteren

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt