Frostskydd är nyckeln!

Skärgårdsö får kommunalt vatten och avlopp

Telegrafholmen är en vacker ö med fin skärgårdsnatur, granne med den större och livligare ön Sandhamn. Markägaren KSSS har i samarbete med Värmdö Kommun och en extern exploatör låtit bygga 40 små fritidshus utan tomtareal, mitt på ön. Husen ingår i bostadsrättsföreningen Sandhamn Telegrafholmen.

Eftersom miljön är känslig har det funnits en hel del myndighetskrav för exploateringen. Att anlägga ett avlopps­nät med självfall på ön hade krävt att man sprängde djupa schaktgravar, något som till varje pris skulle undvikas eftersom man ville skona skog och mark. Det fanns också krav att bostadsrätterna, från huskropp, via spänger till rördragningar skulle smälta in i skärgårds­miljön på ett estetiskt sätt.

Hur får man ett avloppssystem och rördragningar att bli ett med naturen?

Det handlade nämligen inte bara om husen, dess arkitektur och materialval. Huskropparna skulle samverka med andra lösningar som dricksvattenledning, el, avlopp och sophantering. Vatten skulle komma någonstans ifrån och avloppsvatten skulle ledas ner till reningsverket. När sprängningsmöjligheterna var så begränsade, skulle man vara tvungen att behöva trampa på ledningarna på väg till sitt hus efter morgondoppet?

På uppdrag av Pampas Marina som har total­entreprenad för projektet och TM Anläggning, som är underentreprenör, bad man Skandinavisk Kommunalteknik göra en VA-­utredning och komma med ett förslag på en alternativ VA-lösning.

Tryckavlopp där det hör hemma

Skandinavisk Kommunalteknik gör inte enbart­ VA-utredningar utan är också specialister på att lösa knepiga avloppsproblem, främst genom trycksatta lösningar. Fördelen med ett tryckavloppssystem är att ledningsnätet kan följa topografin och finns det begränsningar vad gäller schakt, kan man lägga ledningarna hur grunt som helst om man bara frostskyddar dem.
Ledningsnätet på Telegrafholmen ligger frostskyddat, direkt på marken, väl dolt under spänger, från varje huskropp hela vägen ner till reningsverket. Varje hus har en frostskyddad egen tallbarsgrön pumpstation som smälter fint in i miljön enligt den kravspeci­fikation som fanns i uppdraget. Spillvattnet leds via en självfallsledning från huset ner till tanken och trycks sedan vidare via en frostskyddad tryckledning. LPS-systemet är skapat och ­dimensionerat för att klara tuff belastning på sommaren och lugnare användning på vintern då färre är ute på ön. Under sommaren har husägarna till husen börjat flytta in.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt