Göteborgs Stad, havet och avloppstekniker!

Tryckavlopp är kanske inte den första vatten- och avloppslösningen man tänker på för en storstad som Göteborg, med vackra höghus och ett spårvagnssystem som minskar avståndet mellan olika stadsdelar. Förmodligen tänker man inte ens tanken på var avloppet tar vägen, när man promenerar i solgasset på Avenyn.

Men, Göteborgs Stad är mer än bara stadskärnan med ett konventionellt självfallssystem. Det finns områden med glesare bebyggelse utanför staden, nära havet som tillhör Göteborg, till exempel Näset, ”Kössö”, Andalen och Brännö. I sådana områden, med relativt gles bebyggelse och närhet till havet, kan ett tryckavloppssystem vara både mer ekonomiskt fördelaktigt och skonsammare för miljön än ett konventionellt självfallssystem.

Kommunen tar ansvar

Att Göteborgs Stad kan tryckavlopp är ingen hemlighet. Redan i början på 90-talet fanns det områden som anslöts till Göteborgs Stads kommunala vatten och avloppsnät via tryckavlopp. På den tiden, innan den ”nya” vattentjänstlagen trädde i kraft, fick brukaren skriva ett avtal med Göteborgs stad och själv ta ansvar över pump och tank som stod på fastighetsägarens tomt. Nu är det kommunen som både driftsätter systemet och tar ansvar över pumpstationen när en nybyggd villa ska ansluta sig till det kommunala nätet.

Vi frågar Bo Karlsson som är byggkontrollant på Göteborgs Stad, Kretslopp & Vatten hur det går till vid driftsättning av en LPS-pump när de skall anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Driftssättning

Bo berättar att han har en samordnande roll inför en driftsättning vid nybyggnationer, där många olika kompetenser blir engagerade. Till exempel elektriker, VA-ingenjörer, konsulter, någon från Skandinavisk Kommunalteknik som levererar tryckavloppssystemet och tekniker som har koll på ledningsnätet. Det är viktigt att de som har grävt och installerat pumpstationen vet vilka parametrar som måste vara uppfyllda innan man driftsätter systemet. Att inte kunna utföra det man ska på grund av att någon har missat något – det kostar för mycket pengar. Därför är Bo noga med att ha kontakt med entreprenörerna och stämma av att de har följt checklistan innan det är dags för driftsättning.

Vi frågar Bo vad han tycker om LPS-tryckavloppsystem? Bo ler innan han svarar.
-Största fördelen är att det är en helhetslösning. Varje fastighet har samma typ av pump som samsas om samma tryckledning. Tekniken är beprövad och pålitlig. Lösningen är i det närmaste underhållsfri, så sett ur ett större perspektiv, är driftkostnaderna minimala.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt