Grattis Sälgsjön!

Nu kan ni åtnjuta kommunalt VA i erat fina område. Sälgsjön är ett typiskt omvandlingsområde en bit utanför Gävles tätort med ca 120 fastigheter mysigt placerade bredvid just sälgsjön.

Sälgsjön

Området består av blandat bebyggelse, mestadels fritidshus men det syns tydligt att det finns en ökande del permanent boende.Gästrike Vatten har under 2018 på uppdrag av Gävle kommun byggt ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Detta tryggar en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Från våren 2019 kan de boende ansluta sig.

SKT har hjälpt till med projektering och dimensionering av LPS-tryckavloppssystem som gör det möjligt att pumpa hela områdets spillvatten ca 1500m ända bort till släppunkten.

Här ser vi den första LPS-pumpstationen som är nergrävd i området, enligt fastighetsägaren som är fackman och kunnig inom området går det enkelt och smidigt att förlägga och ansluta en LPS-enhet. Det är snarare markens beskaffenhet som avgör hur stor arbetsinsats som krävs. Oavsett blir det avsevärt mindre arbete och kostnader än att bygga med självfall.

Sälgsjön

 

En ”demostation” uppställd i området gör det möjligt för fastighetsägarna att lära sig mer om pumpstationen de ska förlägga på sin tomt.

Sälgsjön

 

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt