LPS till Årsta Havsbad

Skandinavisk Kommunalteknik AB levererar tryckavloppsystem till ca 800 fastigheter vid Årsta havsbad.
Årsta havsbad består idag av ungefär 800 fastigheter, både med fritids- och permanentboende. Nu får de boende i området kommunalt vatten och avlopp. För att bevara Årsta havsbads karaktär och minimera ingreppen i naturen, har Haninge kommun valt att bygga ut med LTA-system istället för ett konventionellt självfallssystem.

Ide om avlopp fanns redan på 1980-talet.

Intresset för att få ett fungerande vatten och avloppssystem till Årsta havsbad fanns hos de boende redan på 1980-talet då den första kontakten togs med Skandinavisk Kommunalteknik. 35 år senare är LPS-projektet igång, men inte i samfällighetens regi.

Projektet drivs av Haninge Kommun som gjorde en upphandling av LTA-stationerna i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling. Pris, kvalitet och referenser var viktiga parametrar när kommunen gjorde sitt val av leverantör. Det bästa anbudet lämnades in av Skandinavisk Kommunalteknik AB. (Kontakta SKT för information om produkt och teknik).

Vad är ett tryckavloppssystem?

Ett tryckavloppssystem innebär att anslutna fastigheter är sammankopplade i ett system med en gemensam tryckledning med små dimensioner, i Årsta havsbad mellan 40 och 90 mm. Varje fastighet har sin enskilda pumpstation på egen mark. Ett tryckavloppssystem är ett alternativ till självfallssystem där sådana av topografiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl är mindre lämpliga.

Första schaktentreprenaden är nu upphandlad och påbörjades i februari 2014. Arbetena inne på fastighet kan tidigast påbörjas under 2015.

Schakt-LPS-LTA-Årsta-havsbad_2

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt