LPS till Ireviken

Gotlands kommun utvidgar verksamhetsområdet och drar kommunalt vatten- och avlopp till Ireviken, efter en dom i mark- och miljööverdomstolen.

Gotlands kommun gick ut med en anbudsförfrågan hösten 2013 om en totalentreprenad för VA-projektet i Ireviken. Efter en utvärdering av anbudens tekniska lösningar, medvetenhet och varsamhet mot miljön, systemets kvalitet, referenser på tidigare anläggningar och pris, valde man till slut Skanska som totalentreprenör.

För att anlägga ett VA-system som var skonsamt för den känsliga miljön, samt ekonomiskt försvarbart jämfört med andra lösningar, valde Skanska att anlägga ett LPS-tryckavloppssystem och därmed samarbeta med Skandinavisk Kommunalteknik, (SKT). SKT har dimensionerat tryckavloppsnätet och levererar pumpstationer till 160 fastigheter i området.

Ireviken är ett kustområde vars strandremsa ramas in av höga klintar, 3 mil norr om Visby. Ire å mynnar ut i viken. Då Hall Hangvars naturreservat ligger i områdets norra del, är området miljökänsligt. Man har därför valt att anlägga ett avloppssystem med minimal risk för breddning för att skona miljön.  Med ett tryckavloppsssystem slipper man dyra schaktgravar. Ett tryckavloppssystem är oslagbart i ett område med strandbebyggelse och med både bergig och flack terräng.

Systemet driftsätts under oktober och november 2014

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt