Mer tryck i Skånes Djurpark!

När Skånes djurpark gör en nytändning för att ge den bästa upplevelsen för sina besökare, är det inte enbart nya aktiviteter man satsar på, t ex närhet till djur eller leka i den nyanlagda vattenparken. Nej, man tänker på hela upplevelsen och den innebär också att man kan, precis som djuren, uträtta sina behov i en behaglig och ren miljö. Bort med bajamajorna. Nu skall man kunna gå på toaletten.

Skånes djurpark har handlat snabbt. Byggprojekten för att förbättra och förnya parken inleddes i januari 2015. Man har arbetat på väldigt snabbt med förändringarna. Nu har parken öppnat, med siktet att bli Sveriges bästa nöjespark för barn mellan 3-11 år. En av attraktionerna, förutom vattenparken, är bland annat tornfalken Hiiri. Henne kan man se på rovfågeluppvisningen under högsäsong. Skånes Djurpark är ett av två ställen där man kan uppleva detta i Sverige.

Djur och människor tillsammans på bästa sätt

Parken är stor, 85 hektar. När expansionen planerades visste man att det behövdes fler möjligheter att gå på toaletten runt om i parken. Därför behövde man förbättra infrastrukturen. Att bygga en självfallsledning, för att transportera spillvatten från toaletterna, genom hägn och åkrar i en av länsstyrelsen skyddad miljö blev en omöjlighet och skulle dessutom störa verksamheten för mycket. Schaktdjupet skulle, på sina ställen, bli väldigt djupt. Kostnaden att gräva hade blivit alltför stor. Att anlägga en tryckledning däremot, var ekonomiskt försvarbart och gjorde dessutom mindre åverkan på den känsliga miljön. Man kunde anpassa ledningsdragningen efter länsstyrelsens krav och behövde inte alls gå så djupt utan kunde följa topografin.

Nu finns det två LPS stationer i bruk för att serva toalett och systemet är utbyggbart ifall parken väljer att expandera ytterligare. Skånes djurpark har valt LPS tryckavloppssystem.

Vill du besöka Skånes djurpark i sommar? Gå in på; www.skanesdjurpark.se

Kontaktperson LPS tryckavlopp: Svante Norén 046-261 05 90

Foto: Carl Bratt, Skånes Djurpark

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt