Näsudden valde LPS

Fritidshusområde utanför Piteå valde LPS-tryckavloppssystem för pumpning av sitt avloppsvatten, 4 km, utan risk för bräddning.

Näsudden är ett fritidshusområde, med allt fler permanentboende, i Piteås skärgård. Områdets unika natur med en kombination av landhöjning, orördhet och långgrunda stränder har gjort att växt- och djurlivet flödar.  Området var därför känsligt ur en miljösynpunkt. Näsuddens samfällighet valde därför fungerande avloppslösning för sina boende som kunde skydda miljön och samtidigt var ekonomiskt försvarbar.

Roland Sandberg var initiativtagaren till att väcka frågan om en fungerande vatten- och avloppslösning till de boende i området. Intresset var stort.

”Självfall var inget alternativ” berättar Roland och förklarar att sträckan var för lång och höjdskillnaden från början till slut endast var 10 meter. ”Men vi behövde få mer kunskap om hur ett tryckavloppssystem fungerade”, fortsätter Roland.

Det har varit viktigt att systemet har varit anpassningsbart eftersom flödena i ledningarna har varierat över år och säsonger. ”Vi jämförde kostnaden för ett tryckavloppssystem mot en infiltrationsanläggning innan vi valde LPS tryckavloppssystem eftersom vi slapp underhåll. (LPS är en förkortning för low pressure sewer systems och den svenska neutrala översättningen är lätt trycksatt avlopp LTA).

När Skandinavisk Kommunalteknik dimensionerade och projekterade systemet för Näsudden behövde man ta hänsyn till den känsliga miljön, den säsongsbetonade ledningsbelastningen och ledningssträckan till kommunens anslutningspunkt. På sommaren flyttade fritidshusägarna ut till Näsudden och ökade belastningen på systemet dramatiskt. På vintern däremot var belastningen i det närmaste obefintlig. Endast några få permanentboende. Dessutom skulle ledningen passera ett sjödrag med litet vattendjup, vilket väckte en del funderingar.

Teknik och ekonomi i ett!
Hjärtat i LPS tryckavloppssystem är skruvpumpen. Skruvpumpen har en brant pumpkurva som ger ett konstant flöde oberoende av tryck. Oberoende vilka fastigheter som är anslutna till ledningsnätet, kommer skruvpumpen med dess hydrauliska egenskaper kunna trycka ut spillvattnet ut i ledningsnätet. Det är unikt för skruvpumpen och särskiljer sig från andra pumptekniker med flackare kurva där flödet varierar kraftigt beroende på mottryck.

Skruvpumpens stator är flexibel och klarar att pumpa mot olika driftspunkter, vilket är en viktig egenskap i just omvandlingsområden där systemet kan ha mycket varierad belastning. Det är viktigt att ta hänsyn till det när man dimensionerar ett system. Eftersom skruvpumpen kan pumpa mot olika driftspunkter kan man ha mindre dimension på ledningen. Det är ekonomiskt fördelaktigt. Det påverkar alla kostnader för VA-material.

Systemet har varit i drift i 4 år nu.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt