SKT och FANN

SKT och FANN bildar Nordens ledande aktör inom alternativa avloppslösningar – Northern Environmental and Water Solutions

Litorinas portföljbolag SKT går samman med FANN och bildar den marknadsledande gruppen i Norden inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar – Northern Environmental and Water Solutions (NEWS). Bolagen har båda en historia av stark finansiell utveckling, med hög tillväxt och god lönsamhet. Tillsammans omsätter bolagen ca 250 miljoner kronor.

SKT och FANN erbjuder båda skräddarsydda avloppslösningar för fastigheter som ej är anslutna till kommunal rening. Bolagen arbetar i angränsande delar av marknaden i såväl Sverige som internationellt och har ledande positioner inom sina respektive segment. Bolagen, som kommer att arbeta vidare under sina respektive varumärken, kan tillsammans erbjuda ett heltäckande kunderbjudande. Samgåendet möjliggör dessutom betydande synergier inom både marknad och produktion samt att bolagens internationella expansion kommer att kunna accelereras.

FANN fokuserar på skräddarsydda fristående avloppslösningar baserade på i huvudsak passiv reningsteknik och arbetar genom helägda dotterbolag i Sverige, Finland och Polen, samt via partners i flera andra europeiska länder. Bolaget har egen tillverkning i Sverige och Polen. SKT fokuserar på skräddarsydda trycksatta avloppslösningar som ansluter till det kommunala nätet och arbetar genom helägda dotterbolag i Sverige, Norge och Finland, samt via en samarbetspartner i Danmark.

”SKT har under 40 år framgångsrikt arbetat med VA-lösningar i glesbygds- och omvandlingsområden. Med FANN i samma koncern stärker vi vårt kunderbjudande med effektiva lösningar även utanför den ’kommunala räckvidden’. För våra kunder betyder det bredare erbjudandet, där det bästa från två ledande aktörer kommer samman, en ännu bättre helhet” säger Torbjörn Jansson, VD i SKT.

”SKT och FANN är ledande aktörer inom sina respektive marknadssegment. Tillsammans skapas ett ännu starkare kunderbjudande, gemensamma möjligheter och en stabil plattform för framtida expansion. Den nya koncernen har många spännande tillväxtinitiativ som jag ser fram emot att arbeta vidare med” säger Johan Hedin, Ordförande och huvudägare i FANN.

”Vi är mycket entusiastiska över samgåendet mellan SKT och FANN och ser stor industriell logik i kombinationen. Bolagen kompletterar varandra oerhört väl, såväl vad avser kundererbjudande som geografiskt närvaro. Genom affären skapas en större aktör med en marknadsledande position i Norden inom intelligenta miljölösningar. Som huvudägare ser vi på Litorina fram emot att jobba tillsammans med styrelsen och ledningen och stödja den fortsatta utvecklingen av gruppen” kommenterar Jörgen Ekberg, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina IV.

Litorina IV, huvudägare i SKT, är efter transaktionen fortsatt majoritetsägare i den nya koncernen. Tidigare ägare och nyckelpersoner i både FANN och SKT är tillsammans med styrelsen betydande delägare.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Jansson, VD SKT, tel 0734-33 37 10
Johan Hedin, Ordförande FANN, tel 0730-57 56 19
Jörgen Ekberg, Managing Partner, Litorina Capital Advisors AB, tel 0708-11 31 60

FANN: grundat 1990, är ett ledande miljöteknikföretag med fokus på avloppslösningar baserade på i huvudsak passiv reningsteknik. Bolaget levererar avlopp för mer avlägsna fastigheter baserat på miljöriktig teknik med egna skräddarsydda lösningar. Verksamheten bedrivs genom egna dotterbolag i Sverige, Finland och Polen, samt försäljningsrepresentanter i en rad andra europeiska länder. Bolaget har ca 55 anställda och egen tillverkning i Sverige och Polen. FANN har haft en stark finansiell utveckling med hög tillväxt under god lönsamhet under många år och omsätter idag ca 90 miljoner kronor. För mer information, se www.fann.se.

SKT: grundat under slutet av 1970-talet, är en ledande aktör inom marknaden för trycksatta avloppssystem i Norden. Bolaget erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp, såsom rådgivning, projektering och byggledning, samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden. SKT bedriver direkt verksamhet i Sverige, Norge och Finland, samt via samarbetspartner i Danmark. Bolaget omsätter ca 160 miljoner kronor. För mer information, se www.kommunalteknik.se.

Litorina: grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt