Slut på vatten?

Det löser sig inte av sig självt, om man säger så…

Detta är berättelsen om hur Baltora VA-samfällighet, en stor samfällighet med ca 208 fastigheter, framgångsrikt genomförde ett omfattande VA-projekt vilket gav medlemmarna en fungerande vatten och avloppslösning.

Det är midsommar i fritidshusområdet Baltora i Norrtälje. Badplatserna har åter fyllts med semesterfirande som skall ta sig ett dopp innan lunchen skall serveras. Äntligen börjar sommaren! Nu fattas bara att koka potatisen till sillen. Men vad! Inget vatten i kranen? Har vattnet i brunnen sinat? Å nej! Inte i år igen…

Redan 2008 började Baltora tomtägarförening fundera på hur man gemensamt kunde lösa vatten- och avloppsfrågan i området. Sommarvattnet i föreningens gemensamma brunnar inte räckte till när det var hög belastning. Kommunen hade också börjat kontrollera avloppen i områden omkring och alltfler dömdes ut.

Utanför området, längs med E18 till Kapellskär, höll Norrtälje kommun på att anlägga vatten- och avloppsledning. Det hade varit en bekväm lösning för de boende ifall kommunen hade velat detaljplanera och projektera en va-lösning för Baltora med omnejd. Men kommunen hade inte planer på en sådan utbyggnad. Därför fick Baltora tomtägarförening själva driva frågan vidare.

Kontaktpersoner
Skandinavisk Kommunalteknik:
Peter Norelius: 08-544 407 90

Baltora samfällighet:
Sten Planebo: 073-5730875

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt