Vad behöver jag veta om 1-fas uppkoppling och 3-fas uppkoppling?

Din fastighet är dimensionerad för viss elförbrukning. Din elcentral har ett antal säkringar och från dem kan du koppla upp dina olika strömkrävande enheter. En 1-fas uppkoppling upptar en säkring i din elcentral. En 3-fas uppkoppling behöver 3st säkringar (äldre modeller). De apparater som är 3-fas drivs växelvis av ström från 3st säkringar(en för varje fas).

Vad är problemet då?

Ja, problem blir det först när du vill utrusta din fastighet med ytterligare en apparat som kräver t ex 3-fas och det saknas lediga platser i din elcentral. För varje ny 3-fas apparat krävs det 3 lediga platser, medan en 1-fas behöver endast 1st ledig plats i elcentralen.

Måste jag säkra upp inkommande el?

Vi föreställer oss att din fastighets inkommande el är säkrad för 16A. Om du kopplar in en apparat med 3-fas finns risk att det saknas ledigt utrymme i elcentralen samt att inkommande ström inte räcker till. Då behöver du dels säkra upp inkommande el från 16A till 20A samt byta eller bygga ut din befintliga elcentral till en större. Din abonnemangsavgift blir högre än tidigare och du måste också betala för elinstallationen om du har varit tvungen att bygga ut. Det är därför det är viktigt att ha koll på din befintliga elinstallation och hur du belastar den.

Vad krävs för min LPS-enhet? Räcker strömmen till?

Ja, strömmen räcker till! LPS-pumpen är 1-fas och drar lika mycket ström som en dammsugare. Du kopplar den mot 1st säkring i elcentralen.