VA till Hornborga…

Inte bara vatten och avlopp utan även fiber till Hornborga/Sätuna!

Skandinavisk Kommunalteknik har hjälpt samfälligheten Hornborga/Sätuna, två socknar vid Hornborgasjön, med en gemensam vatten- och tryckavloppslösning, samt fibernät. Samfälligheten valde att inkludera fiber i projektet för att förbereda möjligheten till en levande landsbygd i framtiden. Man kunde spara pengar genom att lägga fibernätet i samma schakt som vatten och avloppsledningarna.

Skandinavisk Kommunalteknik bistod projektet med allt från förfrågningsunderlag, hjälpa till med den tekniska beskrivningen, dimensionering och sedan leverera allt material, från minsta mutter, pumpar, tankar till tryckstegringsstation.

Nu är 3 etapper av 4 igång och det fungerar utmärkt! De boende som är anslutna, har fått vatten och avlopp och är väldigt nöjda. Kvaliteten på vattnet är mycket bra och den allmänna åsikten bland de boende är att det är bra att avloppet går en kontrollerad väg till reningsverket.

Majoriteten av de boende har valt LPS2000E pumpstation som passar för ett normalt hushåll.

Läs mer om projektet

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt