VA till Öbolandet, Trosa

Trosa Kommun satsar på Öbolandet. Nu finns kommunalt vatten och avlopp

Bara en bro bort från Trosa hamn och den pittoreska stadskärnan ligger Öbolandet. Närheten till Trosa stad har säkert haft en hel del att göra med att fler och fler väljer att bli permanenta i de fastigheter som tidigare enbart var fritidshus. Trosa kommun har därför gjort stora investeringar för de boende. Det är inte bara vägar med gatubelysning som har iordningsställts. Nu har även kommunalt vatten och avlopp dragits in till de boende på ön.

Öbolandet är ett vattenkänsligt område. Det finns cirka 300 anslutna till det kommunala VA-nätet på ön, både permanenta och fritidsboende. När området skulle exploateras anlitade Trosa kommun en extern konsult för att göra en VA-utredning. Utredningen visade att ett konventionellt självfallssystem hade blivit för dyrt, främst på grund av att schaktkostnaderna skulle ha skjutit i höjden. Öns topografi och närheten till vattnet gjorde att man valde LPS-tryckavloppssystem.

Så här fungerar tryckavloppssystemet

Det är just i områden med kuperad terräng, eller långa avstånd och nära vatten som tryckavloppssystemen är enastående ur ett ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt sätt. Systemet innebär i korthet att spillvattnet leds via en självfallsledning från brunn och avlopp in i en pumpstation som är installerad vid varje fastighet. Från pumpstationen trycks sedan avloppet vidare via en tryckledning in i det kommunala ledningsnätet. Delar av systemet på Öbolandet är grunt förlagt och därmed frostskyddat, andra delar av ledningsnätet ligger på frostfritt djup.

LPS-pumpar även på Trosa Havsbad & Camping

SKT talade med Björn Folkesson som är campingföreståndare på Trosa Havsbad och Camping. Anläggningen är mycket populär och har haft över 1200 besökare som mest under en säsong. Med så många besökare krävs det att serviceområdena med toaletterna och duschar fungerar. Att campingen är så välskött och omtyckt kan man läsa i recensionerna där inte bara anläggningen får ett fint erkännande, personalen får också stort beröm. Det gör mycket till att slippa underhålla de 6 pumpstationer som är stommen i tryckavloppssystemet på campingen. Systemet fungerar klanderfritt konstaterar Björn nöjt.

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt