Joniseringsutrustning

LPS SulfaNo™

Joniseringsutrustning som sänker halten svavelväte

SulfaNo är vår joniseringsutrustning som sänker halten svavelväte(H2S) och samtidigt tar bort odör från våra större pumpstationer LPS2000D och LPS2000Q.

pumpa avloppsvatten

En stor utmaning för oss i VA-branchen är att hantera svavelväte (H2S). Svavelväte är en hälsovådlig, illaluktande gas som bildas i bland annat avlopp när det står stilla i syrefattig miljö (t ex. ledning eller tank-sump) för länge.

Jonisering innebär att en eller flera elektroner i en atom tillkommer/tas bort så att atomen får en negativ/positiv laddning. När solstrålarna passerar genom atmosfären joniserar de syret i luften och då tillkommer antalet elektroner i syrets yttersta skal. Detta är naturens sätt att skapa negativa syrejoner som i sin tur renar luften. För SulfaNo så skapas den joniserade luften på elektriskt väg.
Hjärtat i joniseringsutrustningen är en ”stav” som genererar fria elektroner och drivs av elektricitet. En fläkt säkerställer att det kontinuerligt sveper luft över joniseringsstaven som därmed genererar syrejoner och syreklungor i luftströmmen.

Applikationer med joniserad luft

Här följer exempel på de vanligaste applikationerna där man framgångsrikt använder joniserad luft.

  • Dålig luft på allmänna platser (vårdcentraler, äldreboenden, skolor, etc.)
  • I ventilationssystem på sjukhus, veterinärkliniker och lokaler med livsmedel i
  • Reningsverk och soprum
  • I verkstäder och industri där man önskar neutralisera låga halter av flyktiga kolväten eller damm-partiklar

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt