Avlopp skärgården

Avlopp i skärgården – tryckavlopp är lösningen

avlopp skärgården

Behöver ni nytt avlopp i skärgården? Är fastigheten placerad i bergig, flack eller kuperad terräng med stora höjdvariationer? Att lägga nytt avlopp i skärgården kan innebära svårhanterade förhållanden. Lyckligtvis är LPS tryckavlopp från Skandinavisk Kommunalteknik det optimala avloppet för skärgårdens varierande miljöer.

Skräddarsytt avlopp i skärgården

Lämna det svåra till oss. Pumpar, rör, tankar, ledningsnät, kablar och frostskydd – vi tar fram en skräddarsydd avloppslösning utifrån fastighetens unika behov. Vad är skillnaden mellan ett LPS tryckavlopp i skärgården i jämförelse med ett konventionellt självfallssystem? Fördelarna är många, bl.a. blir miljöavtrycket lägre, lösningen permanent, billigare och underhållsfri. Dessutom får ni en pumpstation som på egen hand klarar av att pumpa allt spillvattnet trots att stora höjdskillnader råder.

Frågor om avlopp för skärgården? Kontakta oss!

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt