va ledningar

Fördelar med grunt förlagda VA-ledningar

En av huvudskillnaderna med LPS tryckavlopp i jämförelse med konventionella självfall är att VA-ledningarna läggs grunt i marken. En egenskap som öppnar upp för många fördelar.

När man anlägger ett självfallsavlopp måste VA-ledningarna placeras med en viss lutning i djupa rörgravar. Rördragningen av ett LPS-system, som inte kräver ett självfall, kan däremot göras ytligt i marken och följa topografins naturliga form. Något som bidrar till en snabbare och enklare installation samt en lägre slutkostnad.

Böjliga VA-ledningar

Vi använder VA-ledningar av det återvinningsbara materialet polyeten. Ett material som gör det möjligt att tillverka böjliga rör i långa längder, underlättar installationen och gör det enkelt att runda trädrötter, klippor m.m. som man vill bevara i miljön.

Installation av VA-ledningar i LPS tryckavlopp utförs med minimalt spräng- och grävarbete vilket minskar belastningen på naturen. Med ett grunt belagt schakt och de höga strömningshastigheter som ett tryckavlopp erbjuder slipper du bygga ett nytt pumphus som ett självfall i regel behöver för att fungera. VA-ledningarna är självrensande och kräver minimalt underhåll.

Ingen risk för frysta rör

Orolig för att avloppsvattnet ska frysa under vintern när VA-ledningarna är grunt förlagda? Med LPS frostskyddslösning kan du släppa din oro. Även om flödet upphör under en längre tidsperiod förser frostskyddskabeln med nödvändig tillskottsvärme som styrs av en termostat eller av ett tidur.

Funderingar om grunt lagda VA-ledningar? Kontakta oss!

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt